+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

Physics

Refine Search

Product Compare (0)


Fizika, uzdevumi

Fizika, uzdevumi

Fizika, uzdevumi   Kas ir lādiņnesēji metālos, elektrolītu šķīdumos, gāzēs un pu..

60.00€ 708FIZ

Fizika, uzdevumi

Fizika, uzdevumi

  1) Vai mainās atsperes garums, ja ieslēdz slēdzi S (1. att.)? Kāpēc? Bet ja mainās, tad kā u..

42.00€ 565FIZ

Fizika, uzdevumi, elektrība

Fizika, uzdevumi, elektrība

Fizika, uzdevumi   Kas ir lādiņnesēji metālos, elektrolītu šķīdumos, gāzēs un pu..

60.00€ 709FIZ

Fizika, uzdevumi, maiņstrāva

Fizika, uzdevumi, maiņstrāva

1. Maiņstrāvas tīklā plūst strāva, kuras maksimālā vērtība ir 28,2 A. Cik lielu strāvas stiprumu rād..

17.00€ 598FIZ

Fizikas tests

Fizikas tests

(1)4. Plakanparalēla stikla plāksne ir uzlikta uz plakana spoguļa. Noteiktas frekvences gaisma no ga..

22.00€ 592FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

1. Cilindrā ar virzuli ir ievietotas divas gāzes (slāpeklis un skābeklis). Sākuma temperatūra 200&de..

18.00€ 703FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

1. Fotoefekta sarkanā robeža kādam metālam ir 3750 Å.. Aprēķināt: 1) elektrona izejas darbu no..

15.00€ 560FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

6. Rimstošo svārstību vienādojums ir x=5e-0.25tsin(π/2)t 1) Noteikt rimstošo svārs..

15.00€ 568FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

1. Kāda radioaktīva preparāta sabrukšanas konstante λ=4∙10-3 h-1. Cik ilga laikā ..

15.00€ 561FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

7. Aprēķināt 1 kg slāpekļa molekulu rotācijas kustības enerģiju 7°C temperatūra.   17. No..

15.00€ 569FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

Jautājums 1   Pa slīpu nogāzi laiž vienādas masas objektus: 2 lodes un 2 cilindrus. Viena lod..

15.00€ 562FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

25-4. Janga eksperimentā viena interferējošā stara ceļā novietota plāna stikla plāksnīte, tāp..

24.00€ 570FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

1. (10 p) Cilindrā ar virzuli ir ievietots argons. Sākuma parametri: temperatūra 70°C; spiediens..

20.00€ 706FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

1. Golfa bumbu kuras masa ir 45.90 g un diametrs 42.60 mm sita tā ka rotējot tā pārvietojas ar ātrum..

17.00€ 682FIZ

Fizikas uzdevumi

Fizikas uzdevumi

1. Gaismas polarizācija. Dabiska un polarizēta gaisma. Malīsa likums. 2. Vai lāzera ierosmes staroj..

36.00€ 692FIZ

Showing 31 to 45 of 775 (52 Pages)