+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1.daļa Tests

1.uzdevums.(1p) Aprēķini loka CmB lielumu!

 

 

2.uzdevums.(1p) Nogriezni, kas savieno riņķa līnijas divus patvaļīgus punktus sauc par:

 

A  rādiusu                B  diametru                   C  pieskari                         D  hordu

 

3.uzdevums.(1p) O - riņķa līnijas centrs, ;. Aprēķināt .

 

 

4.uzdevums.(1p) Loka MN lielums ir . lielums ir

 

 

 

 

 

5.uzdevums.(1p) Pēc kurām formulām aprēķina paralelograma laukumu?

 

A     

B     

C      

D       

 

 

6.uzdevums.(1p) Pēc kurām formulām aprēķina romba laukumu?

A    

B   

C     

D  S = ah  

 

 

 

 

7.uzdevums.(1p) 10.uzd.Pēc kurām formulām aprēķina trapeces laukumu?

A          B           C                D 

 

 

 

 

 

8.uzdevums.(1p) Ar kuru formulu izteikta taisnstūra garuma (y) atkarība no platuma (x), ja taisnstūra laukums ir 20?

 

A                          B                   C                            D 

 

9.uzdevums.(1p) Regulāra sešstūra malas garums ir 6cm. Tā garākā diagonāle ir

 

A  6 cm                        B  12 cm                 C   cm                         D   cm

 

10.uzdevums.(1p)  Četrstūra pēc kārtas ņemtas  malas ir  10 cm; 8 cm; x cm un 9cm. Kāda ir nezināmā mala, ja četrstūrī var ievilkt riņķa līniju

 

A  10 cm                        B  9 cm                 C  8 cm                         D  7 cm

 

  1. daļa

Visiem uzdevumiem jāpievieno pilns risināšanas pieraksts un zīmējums.

 

1.uzdevums. (4p)  Paralelograma malas ir 3 cm un 5 cm, bet viena no tās diagonālēm ir 4 cm. Aprēķināt abus paralelograma augstumus, kas novilkti no vienas un tās pašas virsotnes.

 

 

 

 

 

 

 

2.uzdevums.( 3p) O - riņķa līnijas centrs,  

Aprēķināt riņķa līnijas garumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.uzdevums. (5p) Ap riņķa līniju, kuras centrs atrodas punktā O, apvilkta vienādsānu trapece KLMN, kuras pamati ir LM = 8 cm un KN = 18 cm. Aprēķināt trapeces sānu malas garumu un trapeces laukumu.

 

 

 

 

 

 

4.uzdevums. (3p) Trapece ABCD ievilkta riņķa līnijā. , AB = 6cm, bet , BD = 8cm. Aprēķināt riņķa laukumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.uzdevums. (10p)

a) (2p) Hordas AB un CD krustojas punktā M. Aprēķināt DM, ja AM = 3cm, CM = 4 cm un BM = 12cm.

b) (3p) No punkta A(ārpus riņķa līnijas) Novilkta pieskare AM(punkts M ir pieskaršanās punkts) un sekante, kas krusto riņķa līniju secīgi punktos D un E. Aprēķināt AM, ja AD = 5cm un DE = 4cm.

 

 

 

c) (2p) Riņķī ievilkta četrstūra triju pēc kārtas ņemtu leņķu attiecība ir 4 : 6 : 5. Aprēķināt četrstūra leņķus.

 

 

 

 

d) (3p) ) Riņķa līnijas rādiuss ir 12 cm. Aprēķināt loka garumu un sektora laukumu, ja lokā ir 600

 

 

6.uzdevums.(12p)

a) (3p) Regulārā trijstūra malas garums ir 6 cm. Aprēķināt trijstūrim apvilkta un trijstūrī ievilkta riņķa līnijas garumu attiecība..

 

b) (3p) Regulāra četrstūra malas garums ir 6 cm. Aprēķināt četrstūrim apvilkta un četrstūrī ievilkta riņķa laukumu attiecību.

 

 

 

 

 

 

c) (3p) Regulārā sešstūrī ievilkta riņķa līnija, kuras rādiuss ir 12 cm. Aprēķināt riņķa un sešstūra laukumu attiecību

 

 

 

 

 

 

 

d) (3p) Rombā ievilktā riņķa līnija pieskaršanās punktā sadala romba malu 4cm un 9 cm garos nogriežņos. Aprēķināt romba laukumu.

 

2. SEMESTRA 3. PĀRBAUDES DARBS

  • 11.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Funkcijas, 12. variants

Funkcijas, 12. variants

Funkcijas variants        Konstruēt taisni, kuras virziena koeficients ir k=..

8.00€ 52MAT

1. SEMESTRA 2. PĀRBAUDES DARBS

1. SEMESTRA 2. PĀRBAUDES DARBS

1.daļa Tests   1.uzdevums Kurā zīmējumā dots funkcijas  grafiks?   A   &nbs..

11.00€ 53MAT

1. SEMESTRA 3. PĀRBAUDES DARBS

1. SEMESTRA 3. PĀRBAUDES DARBS

1.daļa Tests 1.uzdevums. (1p)  Kāda ir  vērtība?   A      &n..

11.00€ 54MAT

2. SEMESTRA 1. PĀRBAUDES DARBS

2. SEMESTRA 1. PĀRBAUDES DARBS

1.daļa Tests 1.uzdevums. (1p) Izteiksmes  vērtība ir A  4     &nb..

11.00€ 55MAT

2. SEMESTRA 2. PĀRBAUDES DARBS

2. SEMESTRA 2. PĀRBAUDES DARBS

1.daļa Tests 1.uzdevums.(1p) Skaitļu virknes 1; 2; 2; 4; .... katru nākamo locekli iegūst, sareizino..

11.00€ 56MAT

2. SEMESTRA 3. PĀRBAUDES DARBS

2. SEMESTRA 3. PĀRBAUDES DARBS

1.daļa Tests 1.uzdevums.(1p) Aprēķini loka CmB lielumu! A  B  C  D     ..

11.00€ 57MAT

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 57MAT