+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. (3 punkti) Dota piedāvājuma funkcija S(p)=31p un pieprasījuma funkcija D(p)= -10p +121p. Aprēķināt līdzsvara cenu, līdzsvara piedāvājumu un pieprasījumu. Noteikt, kas rodas - pārpalikums vai deficīts, ja preces cena ir p =5 un p =2 , un aprēķināt, cik liels tas ir.2. (2 punkti) Uzņēmumā ražo veidlapas. Vienas veidlapas cena ir 0,10 Ls, izgatavošanas izmaksas 0,02 Ls, fiksētās izmaksas mēnesī 1000 Ls. Cik veidlapu mēnesī jāsaražo, lai uzņēmums iegūtu peļņu?3. (2 punkti) Atrast doto funkciju atvasinājumus: 4. (2 punkti) Atrast doto funkciju atvasinājumus: 5. (2 punkti) Firma pārdod katru preces vienību par Ls 30. Firmas kopējo izmaksu funkcija ir , kur x ir saražoto vienību skaits. Noteikt to vienību skaitu, kas firmai jāsaražo un jāpārdod, lai iegūtu maksimālo pelņu. Kāda ir maksimālā pelņa?6. (9 punkti) Aprēķināt doto funkciju robežas: 7. (3 punkti) Aprēķināt vienpusīgās robežas: 8. (4 punkti izpēte+3 punkti grafiks) Izpētīt funkciju un uzzīmēt tās grafiku.

2.patstāvīgais darbs

  • 27.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Determinanti, matricas (1. patstāvīgais darbs)

Determinanti, matricas (1. patstāvīgais darbs)

1. Aprēķināt determinantu: a) 2 -3 -2 -1 b) -1 -2 ..

27.00€ 5MAT

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 6MAT