+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 

  1. Izveidojiet slēdzienu - pārvēršanas, apgriešanas, pretstatīšanas predikātam formā!

Jebkuras krāpšanas pamatā ir motīvs

 

  1. Dotajā siloģismā noskaidrojiet secinājumu, lielo un mazo premisu! Pierakstiet slēdzienu standarta formā! Pārbaudiet siloģismu pēc vispārējām un speciālām kārtulām! Vai slēdziens ir pareizs?

Visās kinozālēs ir lieli ekrāni. Šī telpa ir kinozāle. Šajā telpā ir liels ekrāns

 

  1. No dotajām premisām izveidojiet slēdzienu! Pārbaudiet iegūto secinājumu!

Tiesu eksprtiem ir jāsniedz patiesas liecības. Lieciniekiem ir jāsniedz patiesas liecības. Tātad, ...

 

  1. Atjaunojiet entimēmu! Pārbaudiet slēdziena pareizību !

Vaļveida haizivs ēd planktonu, tātad dažas haizivis ēd planktonu

 

  1. Dotajā nosacīti-kategoriskā slēdzienā veiciet secinājumu, pierakstiet formulu, nosakiet modusu, un slēdziena pareizību !

Ja mēs vēlamies mieru, tad ir nepieciešams veidot atsaucību un kooperāciju no agras bērnības. Mēs neveidojam atsaucību un kooperāciju no agras bērnības.

 

  1. Dotajā sadalīti-kategoriskā slēdzienā veiciet secinājumu, pierakstiet formulu, nosakiet modusu, un slēdziena pareizību !

Ir mugurkaulnieki un bezmugurkaulnieki. Šie dzīvnieki ir bezmugurkaulnieki. Tātad, ...

 

  1. Izveidojiet tēzes tiešu un netiešu atspēkojumu!

Latvijas visas upes ir tīras upes

Loģika, slēdziens, 21-22-24

  • 19.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Loģika, termins, 21-22-24

Loģika, termins, 21-22-24

  Nosakiet terminu veidu pēc apjoma: Piena ceļš, pati attālākā zvaigzne Visumā, me..

19.00€ 100LOG24

Loģika, spriedums, 21-22-24

Loģika, spriedums, 21-22-24

  Nosakiet sprieduma subjektu, predikātu, saitiņu; izveidojiet sprieduma standarta formu pēc..

19.00€ 102LOG24

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 101LOG24