+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Patstāvīgo darbu (mājas darbu) uzdevumi 

 Statistika  psiholoģijā

(darbi iesniedzami  pasniedzējas norādītajos termiņos).

 

Apmierinātība ar darbu variants –       ID numura  pēdējais  cipars  (1 - 0).

 

Atbilstoši   dotiem sākotnējiem datiem   (divu grupu  dati) veikt   patāvīgos  darbus:

 

1. Patstāvīgais darbs – atšķirību noteikšana starp grupām (salīdzina savā starpā  tirgus un veikalu  pārdevēju  konkrēto  apmierinātības  ar darbu skalu atbilstoši  variantam)

 

1) formulēt pētījuma hipotēzi vai  pētījuma  jautājumu par atšķirībām starp pētāmajām  grupu pazīmēm,

 

    katrai  grupai  atsevišķi

 

2) atbilstīgi norādītajai  pētāmajai  pazīmei  izveidot   empīriskā sadalījuma tabulu, veikt atbilstošos  aprēķinus  un uzzīmēt  empīriskā  sadalījuma grafisko  attēlu (histogrammu),

3) to pašu - histogrammu  - uzzīmēt, izmantojot datu apstrādes  rīku  Data  Analysis,

 

4) izveidot statistisko datu aprēķināšanas  tabulu, veikt  atbilstošos aprēķinus, iegūstot statistisko  datu  aprēķināšanai  nepieciešamo informāciju,

5) aprēķināt statistiskos rādītājus un tos  interpretēt (aprakstīt)

6) to pašu – statiststiskos rādītājus –aprēķināt, izmantojot datu apstrādes  rīku  Data  Analysis;

    kopā pa abām grupām

 

1) aprēķināt t stjūdenta  kritēriju,

2) interpretēt  (izskaidrot)  iegūto  rezultātu,

3) veikt atbilstošos aprēķinus, izmantojot  Data  Analysis rīku,

4) parādīt abu grupu  salīdzinājumu  ar grafiskā attēla palīdzību  (uzzīmēt  poligonu).

 

Izpildīts variants 1 - apmierinātība ar darba saturu

1. sagatave, apmierinātība ar darbu, 1. variants

  • 18.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

1. sagatave, apmierinātība ar darbu, 8. variants

1. sagatave, apmierinātība ar darbu, 8. variants

Patstāvīgo darbu (mājas darbu) uzdevumi   Statistika  psiholoģijā (darbi iesniedzam..

18.00€ 400STAT

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 401STAT