+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Katras students strādā ar jau 1. uzdevuma esošo Apmierinātības ar darbu aptaujas skalas variantu (1 - 0) un 11 aili (Nodoms aiziet no darba)

2. Patstāvīgais darbs - korelāciju noteikšana starp vienas grupas divām pazīmēm (aprēķinus veikt katrā (veikalu pārdevēju un tirgus pārdevēju) grupā atsevišķi):

 1. formulēt pētījuma hipotēzi vai pētījuma jautājumu par sakarībām starp pētāmajām pazīmēm,
 2. uzzīmēt korelāciju diagrammu starp pētāmām pazīmēm, dot tās interpretāciju,
 3. izveidot Pirsona korelācijas koeficienta aprēķināšanas darba tabulu, veikt atbilstošos aprēķinus, iegūstot korelācijas koeficienta aprēķināšanai nepieciešamo informāciju,
 4. aprēķināt korelācijas koeficientu, to interpretēt,
 5. aprēķināt korelācijas koeficientu, izmantojot Data Analysis rīku;
 6. aprēķināt regresijas a un b koeficientus pēc formulām,
 7. uzrakstīt empīriskajiem datiem atbilstošo regresijas vienādojumu,
 8. dot regresijas koeficienta interpretāciju,
 9. aprēķināt regresijas koeficientus, izmantojot Data Analysis rīku;
 10. iezīmēt regresijas vienādojumu korelāciju diagrammā, aprēķināt un ierakstīt grafikā arī determinācijas koeficienta vērtību

Salīdzināt:

 1. salīdzināt aprēķinātos korelāciju koeficientus (noteikt vai pastāv atšķirības sakarībās starp ... tirgus un veikalu pārdevēju grupās) ar Z kritēriju. Sniegt rezultāta interpretāciju.
 2. izveidot Spirmena korelācijas koeficienta aprēķināšanas darba tabulu vienai no grupām pēc izvēles, veikt atbilstošos aprēķinus, iegūstot korelācijas koeficienta aprēķināšanai nepieciešamo informāciju,
 3. aprēķināt Spirmena korelācijas koeficientu, to interpretēt.

Konkrētajā gadījumā tika analizēta 2. un 11. aile (respektīvi, 2. variants) - apmierinātība ar kolēģiem.

2. sagatave, apmierinātība ar apmierinātība ar kolēģiem, 2. variants

 • 18.00€

 • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

2. sagatave, apmierinātība ar apmierinātība ar darba saturu, 1. variants

2. sagatave, apmierinātība ar apmierinātība ar darba saturu, 1. variants

Katras students strādā ar jau 1. uzdevuma esošo Apmierinātības ar darbu aptaujas skalas varia..

18.00€ 436STAT

2. sagatave, apmierinātība ar apmierinātība ar darbu - kopējā, 0. variants

2. sagatave, apmierinātība ar apmierinātība ar darbu - kopējā, 0. variants

Katras students strādā ar jau 1. uzdevuma esošo Apmierinātības ar darbu aptaujas skalas varia..

18.00€ 438STAT

2. sagatave, apmierinātība ar apmierinātība ar atalgojumu, 8. variants

2. sagatave, apmierinātība ar apmierinātība ar atalgojumu, 8. variants

Katras students strādā ar jau 1. uzdevuma esošo Apmierinātības ar darbu aptaujas skalas varia..

18.00€ 439STAT

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 437STAT