+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Izvēlieties pētāmo jautājumu (saražotais apjoms, nostrādāto/kavēto stundu skaits u.tml.). Izveidojiet 2 izlases (pirmā un otrā maiņa, vīrieši un sievietes, Rīga un cita pilsēta u.tml.). Veiciet novērojumus un aprēķiniet raksturlielumus. Formulējiet un pārbaudiet hipotēzi par vidējiem lielumiem šīm 2 dažādām izlasēm.

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

  • 9.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

1. uzd. Izveidot aptaujas anketu un aprēķināt nepieciešamo respondentu skaitu, lai iegūtos rezultātu..

7.00€ 103STAT

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Izvēlieties pētāmo jautājumu (saražotais apjoms, nostrādāto/kavēto stundu skaits u.tml.). Izveidojie..

9.00€ 104STAT

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Izmantojot www.csb.gov.lv datus pa ceturkšņiem, sākot ar 2005.gada 1.ceturksni (piem., vidējo darba ..

13.00€ 105STAT

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Izveidot datu tabulu par preču vai pakalpojumu cenu divos dažādos periodos (piemēram, 2007. un 2013...

9.00€ 106STAT

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 104STAT