+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Izmantojot www.csb.gov.lv datus pa ceturkšņiem, sākot ar 2005.gada 1.ceturksni (piem., vidējo darba algu, darba meklētāju skaitu, iekšzemes kopproduktu u.tml.), aprēķiniet dinamikas rindas raksturlielumus un interpretējiet iegūtos rezultātus. Ar vismaz vienu no metodēm prognozējiet dinamikas rindas nākošo vērtību (skaitu) nākamajam ceturksnim. Ja vēlēsieties augstāku atzīmi un prognozēsiet ar vairākām metodēm, neaizmirstiet salīdzināt iegūtos rezultātus!

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

  • 13.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

1. uzd. Izveidot aptaujas anketu un aprēķināt nepieciešamo respondentu skaitu, lai iegūtos rezultātu..

7.00€ 103STAT

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Izvēlieties pētāmo jautājumu (saražotais apjoms, nostrādāto/kavēto stundu skaits u.tml.). Izveidojie..

9.00€ 104STAT

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Vispārējā ekonomikas un firmas statistika

Izveidot datu tabulu par preču vai pakalpojumu cenu divos dažādos periodos (piemēram, 2007. un 2013...

9.00€ 106STAT

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 105STAT