+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

  1. Sadalījuma rindas
  2. uzdevums

Dota statistiskā informācija par dienesta automašīnu skaitu vienas pilsētas uzņēmumos:

4

6

8

10

9

8

8

7

4

5

6

6

7

9

8

8

10

7

10

6

5

8

7

10

9

7

8

5

9

7

8

9

6

4

5

7

5

9

8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raksturot doto variācijas rindu. Izveidot variācijas tabulu, aprēķināt tiešos un uzkrātos absolūtos biežumus, tiešos un uzkrātos relatīvos biežumus. Katru rādītāju paskaidrot (vienai variantei, pēc izvēles).

Attēlot variācijas rindu grafiski ar poligonu.

 

  1. uzdevums

Dota statistiskā informācija par vecuma pensijas apmēru (EUR) kādas pilsētas pensionāriem:

220,40

243,00

270,50

290,42

230,40

200,48

350,40

400,80

306,45

190,75

220,02

322,14

272,58

218,40

329,32

519,50

310,76

259,07

401,55

227,50

320,24

209,17

300,05

384,60

428,60

495,43

395,20

421,05

271,40

200,50

 

Raksturot doto variācijas rindu. Izveidot variācijas tabulu, aprēķināt tiešos un uzkrātos absolūtos biežumus, tiešos un uzkrātos relatīvos biežumus. Katru rādītāju paskaidrot (vienam intervālam, pēc izvēles).

Attēlot variācijas rindu grafiski ar kumulātu.

2. SADALĪJUMA RINDAS

  • 20.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

STATISTIKA. MĀJAS DARBI, 1. RELATĪVIE LIEMI

STATISTIKA. MĀJAS DARBI, 1. RELATĪVIE LIEMI

Statistika. Mājas darbi 1. Relatīvie lielumi uzdevums Strādājošo mēneša vidējā bru..

20.00€ 311STAT

2. SADALĪJUMA RINDAS

2. SADALĪJUMA RINDAS

Sadalījuma rindas uzdevums Dota statistiskā informācija par dienesta automašīnu skaitu vi..

20.00€ 312STAT

3. VIDĒJIE LIEMI UN VARIĀCIJAS RĀDĪTĀJI

3. VIDĒJIE LIEMI UN VARIĀCIJAS RĀDĪTĀJI

3. Vidējie lielumi un variācijas rādītāji Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem Latvijā 2015..

20.00€ 313STAT

4. IZLASES METODE. DINAMIKAS RINDAS

4. IZLASES METODE. DINAMIKAS RINDAS

4. Izlases metode. Dinamikas rindas 1. uzdevums Uzņēmumā nodarbināti 700 cilvēki. Organizēta 20% l..

20.00€ 314STAT

5. INDEKSI

5. INDEKSI

  5. Indeksi Doti dati par uzņēmuma produkcijas pārdošanas apjomiem un cenām: Produ..

20.00€ 315STAT

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 312STAT