+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

2_06.xlsx

 

Uzdevumi

 

    Noteikt datu veidu

    Veikt amplitūtas, izkliedes un kopas dispersijas aprēķinu

    Veikt kopas vidējā un standartnovirzes aprēķinu

    Izveidot grafiku kvalitātes un kvantitātes datiem

    Noteikt kvantitātes datu sadales nobīdi no standarta normālsadalījuma

    Uzrakstīt secinājumus

 

Respondenti

Dzimums

1.jautājums

Vecums

Garums

1

Sieviešu

Rīgas rajons

57

178

2

Sieviešu

Rīgas rajons

20

199

3

Vīriešu

Citur

62

169

4

Vīriešu

Rīgas rajons

51

187

5

Vīriešu

Rīgā

36

181

6

Sieviešu

Rīgā

46

183

7

Vīriešu

Citur

20

191

8

Vīriešu

Rīgā

37

179

9

Sieviešu

Rīgā

45

200

10

Sieviešu

Rīgas rajons

51

195

11

Sieviešu

Citur

59

187

12

Sieviešu

Citur

57

167

13

Vīriešu

Citur

22

187

14

Sieviešu

Rīgā

48

174

15

Vīriešu

Citur

44

153

16

Vīriešu

Citur

57

186

17

Vīriešu

Rīgā

21

193

18

Sieviešu

Rīgas rajons

36

151

19

Sieviešu

Rīgā

44

172

20

Sieviešu

Rīgas rajons

66

193

21

Vīriešu

Rīgā

20

153

22

Sieviešu

Citur

58

189

23

Vīriešu

Rīgā

26

168

24

Sieviešu

Citur

54

162

25

Sieviešu

Rīgā

37

159

26

Sieviešu

Citur

62

183

27

Sieviešu

Rīgā

25

179

28

Vīriešu

Citur

27

159

29

Vīriešu

Rīgas rajons

50

160

30

Vīriešu

Rīgas rajons

38

174

31

Sieviešu

Rīgas rajons

37

187

32

Sieviešu

Rīgā

19

184

33

Sieviešu

Rīgas rajons

48

154

34

Sieviešu

Rīgā

34

160

35

Sieviešu

Rīgā

37

150

 

2_06.xlsx

  • 17.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

2_06.xlsx

2_06.xlsx

2_06.xlsx   Uzdevumi       Noteikt datu veidu     Veikt..

17.00€ 484STAT

3_06.xlsx

3_06.xlsx

3_06.xlsx   Uzdevumi Veikt korelāciju starp jautajumiem un izveidot grafiku Veikt regresi..

17.00€ 485STAT

04_06.xlsx

04_06.xlsx

04_06.xlsx Uzdevumi Veikt normālsadalījuma noteikšanu, izmantojot abas metodes Veikt datu ..

18.00€ 486STAT

05_06.xlsx

05_06.xlsx

05_06.xlsx Uzdevumi Veikt datu kopu salīdzināšanu, izmantojot nepieciešamo metodi..

18.00€ 487STAT

07_06.xlsx

07_06.xlsx

07_06.xlsx Uzdevumi Veikt datu prognozēšanu, izmantojot nepieciešamo metodiku A..

18.00€ 488STAT

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 484STAT