+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

2. mājas darbs

1. uzdevums

Tabulā dots pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs Babītes novadā 2015. gada sākumā.

Tautība

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits

Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars, %

Latvieši

5186

 

Krievi

498

 

Baltkrievi

185

 

Ukraiņi

83

 

Poļi

54

 

Lietuvieši

626

 

Citas tautības, ieskaitot neizvēlētu un nenorādītu tautību

130

 

Kopā

 

100

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Aprēķināt minēto tautību īpatsvaru.

 

2. uzdevums

Tabulā dots saražotais produkcijas apjoms un nodarbināto darba ražīgums kokapstrādes uzņēmuma ražotnes.

 

Nodarbināto

darba

ražīgums,

€/cilvēku

Ražotās produkcijas apjoms tūkst., €

Nodarbināto

skaits

Nodarbināto struktūra, %

Nodarbināto

struktūra

300

30

 

 

 

350

35

 

 

 

500

25

 

 

 

Kopā

90

 

100.00

1.00

Ražotās produkcijas apjoms = nodarbināto darba ražīgums x darbinieku skaits

(darba ražīgums = produktivitāte = darba efektivitāte)

 

Aprēķināt:

  1. nodarbināto skaitu katrā ražotnē un uzņēmumā,
  2. nodarbināto struktūru,
  3. nodarbināto vidējo darba ražīgumu uzņēmumā, lietojot aritmētiskā vidējā formulu par svariem, izmantojot nodarbināto skaitu un nodarbināto struktūru.
  4. Izdarīt secinājumus.

 

3. uzdevums

Studentu grupa, kurā ir 30 cilvēki, kārto eksāmenu statistikā. Kārtojot eksāmenu tiek iegūti šādi rezultāti 9; 4; 5; 6; 8; 9; 3; 5; 6; 8; 9; 4; 5; 6; 7; 8; 5; 5; 6; 7; 8; 9; 6; 6; 6; 5; 5; 5; 6; 8. Sastādīt variāciju rindu, noteikt grupas vidējo atzīmi, vidējo kvadrātisko

novirzi, dispersiju, variāciju amplitūdu, modu un mediānu. Izdarīt secinājumus. Rezultātus sakārtot tabulā.

 

2. mājas darbs

  • 22.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

1. mājas darbs

1. mājas darbs

1. mājas darbs 1. uzdevums Rakstiski sagatavot atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kā..

22.00€ 526STAT

2. mājas darbs

2. mājas darbs

2. mājas darbs 1. uzdevums Tabulā dots pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs Babītes novadā 20..

22.00€ 527STAT

3. mājas darbs

3. mājas darbs

3. mājas darbs 1. uzdevums Tabula dota Ellas linu sējumu platība tūkst. ha Gadi 20..

22.00€ 528STAT

4. mājas darbs

4. mājas darbs

4. mājas darbs   1. uzdevums Aprēķināt individuālos indeksus dotajām pārtikas precēm, fizisk..

22.00€ 529STAT

1. kontroldarbs

1. kontroldarbs

1. kontroldarbs 2. uzdevums Pētot darba algu kādā birojā, tika iegūti šādi rezultāti: &n..

26.00€ 530STAT

2. kontroldarbs

2. kontroldarbs

2. kontroldarbs   Rudzu kopražas dinamiku raksturo ar datiem:   Gadi 200..

22.00€ 531STAT

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 527STAT