+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1.uzdevums ( 50 punkti).

Aprēķināt darbiniekiem izmaksājamo darba algu par 2016.gada decembri.  Aprēķināt darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumu summu.

 

A.Čaklais pensionārs (pakļauts daļējai sociālai apdrošināšanai), līgumā noteiktā amatalga EUR 500,-. A.Čaklais strādā uzņēmumā ar algas nodokļa grāmatiņu.  A.Čaklā apgādībā ir divas personas.  Par periodu no 1.-10.decembrim iesniegta slimības lapa A. (20 punkti)

 

C.Cipariene pakļauta visiem sociālās apdrošināšanas veidiem.  Darba līgumā noteiktā amatalga EUR 440,-.  C.Cipariene nav iesniegusi algas nodokļa grāmatiņu.  Viņas apgādībā ir viena persona.  C.Ciparienei piešķirta daļa ikgadējā atvaļinājuma no 20. līdz 30.decembrim. C.Cipariene saņēmusi avansu EUR 100,- un no viņas algas katru mēnesi tiek ieturēta aizdevuma pamatsumma EUR 15,-.  (10 punkti)

 

V.Biezais III.grupas invalīds. V.Biezais uzņēmumā nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu.  Darba līgumā noteiktā darba alga EUR 1234,-.  No 8. līdz 14.decembrim iesniegta slimības lapa A.  No 20. līdz 30.decembrim V.Biezajam piešķirta daļa ikgadējā atvaļinājuma.  V.Biezajam no algas tiek ieturēta uzturnauda 10%.  V.Biezais saņēmis avansu EUR 10,-. (20 punkti)

Iepriekšējos sešos mēnešos darbinieki saņēmuši amatalgu un visas dienas ir ieradušies darbā.

 

 

A.Čaklais

C.Cipariene

V.Biezais

Aprēķina periods

Decembris

Decembris

Decembris

Laika darbā

 

 

 

Gabaldarbā

 

 

 

Citi ienākumi

 

 

 

Bruto alga

 

 

 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

 

 

Atvieglojums par apgādājamiem

 

 

 

Citi atvieglojumi

 

 

 

Neapliekamais minimums

 

 

 

Summa, no kuras aprēķināts algas nodoklis

 

 

 

Ieturēts algas nodoklis

 

 

 

Ieturētas soc. apdroš. obligātās iemaksas

 

 

 

Citi ieturējumi

 

 

 

Ieturēts avanss

 

 

 

Ieturēts kopā

 

 

 

Izmaksājamā summa

 

 

 

Darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumi.

 

 

 

 

 

 

1. Uzdevums

  • 22.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

2. kontroldarbs

2. kontroldarbs

kontroldarbs   1.uzdevums (25 punkti)  Noslēgts līgums par preču piegādi – līguma ..

24.00€ 1GR

1.uzdevums

1.uzdevums

1.uzdevums ( 40 punkti).   Novērtēt uzņēmuma krājumus pēc FIFO metodes un vidējo svērto izmaksu..

14.00€ 2GR

2. Uzdevums

2. Uzdevums

2.uzdevums (60 punkti).   Aprēķināt darbiniekiem izmaksājamo darba algu par 2016.gada jūliju.&n..

14.00€ 3GR

1. Uzdevums

1. Uzdevums

1.uzdevmums. ( 50 punkti ) Uzņēmums (ir reģistrējies, kā PVN maksātājs) 2014.gada decembrī no norēķi..

24.00€ 4GR

2. Uzdevums

2. Uzdevums

2.uzdevums ( 50 punkti).   Novērtēt uzņēmuma krājumus pēc FIFO metodes un vidējo svērto izmaksu..

16.00€ 5GR

1. Uzdevums

1. Uzdevums

1.uzdevums ( 50 punkti). Aprēķināt darbiniekiem izmaksājamo darba algu par 2016.gada decembri. ..

22.00€ 6GR

2. Uzdevums

2. Uzdevums

2.uzdevums ( 50 punkti).   Uzņēmums 2014.gada decembrī no norēķinu konta samaksā par  &..

14.00€ 7GR

Nolietojums, 2017.

Nolietojums, 2017.

Nolietojums, 2017.   1.uzdevmums. (50 punkti )   Uzņēmums (ir reģistrējies, kā PVN mak..

14.00€ 9GR

Algas aprēķins, 2017.

Algas aprēķins, 2017.

Algas aprēķins, 2017.   2.uzdevums ( 50 punkti).   Aprēķināt darbiniekiem izmaksājamo darb..

14.00€ 10GR

Kontroldarbs

Kontroldarbs

1.uzdevums. ( 50 punkti )   Uzņēmumā uz 2015.gada 1.janvāri ir šādi līdzekļu un to avo..

22.00€ 13GR

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 6GR