+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

2. kārtējais pārbaudījums

1. Uzdevums – uzņēmums plāno ražot un realizēt produktus A un B, aprēķināt abu produktu pilno pašizmaksu.

 

Informācijas par plānotajiem uzņēmuma darbības radītājiem

Rādītāji

Apjoms, vidēji gadā

1.       Netiešās ražošanas izmaksas, €/gadā

151040

2.       Pārdošanas izmaksas, €/gadā

2832

3.       Administrācijas izmaksas, €/gadā

66080

4.       Produkti izgatavošanai patērējamais tiešā darba laiks (darbietilpība), st/vien:

 

produktam A

1,4

produktam B

0,6

5.       Plānotais produktu ražošanas un pārdošanas apjoms vienībās

 

produktam A

16000

produktam B

42000

 

Plānotais tieša darba laika izlietojums (darbietilpība) st./gadā

Rādītāji

Kopējais darba laika izlietojums, st./gadā

Aprēķini

1.       Produkts A

 

 

2.       Produkts B

 

 

Kopā

 

 

 

Netiešo izmaksu pieskaitījuma likmes, €/st

Rādītāji

Pieskaitījuma likme €/st

Aprēķini

1.       Netiešās ražošanas izmaksas

 

 

2.       Administrācijas izmaksas

 

 

3.       Pārdošanas izmaksas

 

 

Kopā

 

 

 

Netiešo izmaksu aprēķins, €/vien.

Netiešo izmaksu rādītāji

Izmaksu aprēķini

 

produkts A

produkts B

1.       Netiešās ražošanas izmaksas

€/st

st.

€/vien

€/st

st.

€/vien

2.       Administrācijas izmaksas

 

 

 

 

 

 

3.       Pārdošanas izmaksas

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

*

 

 

*

 

Produkta A pašizmaksas kalkulācija/Produkta B pašizmaksas kalkulācija

Izmaksu posteņi

Izmaksas, €

Aprēķini

Izmaksas, €

Aprēķini

1.                  Tiešo materiālu izmaksas

7,10

 

4,80

Uzdevuma nosacījumi

2.                 Tiešā darba izmaksas

2,80

1,20

Pamatizmaksas

 

 

 

 

3. Netiešās ražošanas izmaksas

 

 

 

 

Ražošanas pašizmaksa

 

 

 

 

4. Administrācijas izmaksas

 

 

 

 

5. Pārdošanas izmaksas

 

 

 

 

Pilnā pašizmaksa

 

 

 

 

 

 

 

2. Uzdevums

Uzņēmums ražo produktu S. Pārdošanas cena ir 7,80 euro, viena produkta darba izmaksas 3,20 euro un tiešās materiālu izmaksas 2,40 euro. Uzņēmumā patstāvīgās izmaksas ražošanas periodā 36 300 euro.

Jāaprēķina.

  1. Pie kāda ražojumu skaita tiks sasniegts peļņas un zaudējumu slieksnis?
  2. Pie kāda ražojumu skaita uzņēmuma plānotā peļņa varētu būt 3300 euro?

 

 

3. Uzdevums

Uzņēmums ražo izstrādājumus L un M, ražošanas plānotie rādītāji ir šādi:

Rādītāji

Izstrādājums L

Izstrādājums M

Kopā

Mērvienības

Pārdošanas apjoms

7000

21000

 

Vienības

Realizācijas cena

4,80

3,60

 

€/vienība

Realizācijas ieņēmumi

 

 

 

Mainīgās izmaksas uz vienību

2,60

1,80

 

€/vienība

Mainīgo izmaksu summa

 

 

 

Segums

 

 

 

Patstāvīgās izmaksas

-

-

25200

Peļņa pirms nodokļiem

-

-

?

 

Jāaprēķina.

  1. Noteikt peļņu pirms nodokļiem pie dotajiem ražošanas apjomiem?
  2. Aprēķināt kritisko realizācijas un ražošanas apjomu abām precēm?

 

2. kārtējais pārbaudījums

  • 38.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

3. pārbaudes darbs

3. pārbaudes darbs

3. pārbaudes darbs   1. Kādas ir 2 būtiskākās atšķirības 23% iedzīvotāju ienākumu no..

38.00€ 338EKO

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 476EKO