+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. uzdevums

Maksimālais punktu skaits: 5 punkti

Vai apgalvojums pareizs - jā vai nē? Atzīmē pareizo atbildi!

1. Par Latvijas nacionālo putnu tiek uzskatīta Baltā cielava.

2. Sistemātika apraksta arī mirušo organismu daudzveidību.

3. Visi augi sev nepieciešamās barības vielas ražo fotosintēzes procesā.

4. Baltais āmulis veic simbiotiskas attiecības ar kokiem uz kuriem tas attīstās.

5. Miltrasa ir sēne.

2. uzdevums

Maksimālais punktu skaits: 3 punkti

Atzīmē pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde.

1. Abiotiskie faktori ir:

augsnes mehāniskais sastāvs un mitrums augsnes mitruma daudzums un fitogēnie faktori nogāzes stāvums un zoogēnie faktori

2. Latvijas savvaļas kukaiņedajaugs nav:

dioneja

rasene

kreimule

3. Ar žaunām elpo:

sūklis

molusks

cērmes


3. uzdevums

Maksimālais punktu skaits: 8 punkti

Pie dotajam pazīmēm norādi dzīvnieku tipu, klasi un pārstāvi!

Pārstāvji: Ērces, gliemeži, hordaiņi, kukaiņi, laši, lenteņi, moluski, pingvīni, pīļknābji, plakantārpi, posmkāji, putni, rajas, skrimšļzivis, spāres, starspurzivis, zirnekļveidīgie, zīdītāji

Pazīmes:

1. Ķermeni sedz čaula (klase nav jānorāda). tips - ... pārstāvis - ...

2. Parazīti ar plakanu posmos sadalītu ķermeni (klase nav jānorāda). tips - ... pārstāvis - ...

3. Dēj olas. Priekšējās ekstremitātes piemērotas lidošanai. tips - ... klase - ... pārstāvis - ...

4. Ir mugurkauls. Elpo ar žaunām. tips - ... klase - ... pārstāvis - ...

5. Posmots ķermenis. Lido. tips - ... klase - ... pārstāvis - ...

6. Ķermeni klāj mati. Ir četrkameru sirds. tips - ... klase - ... pārstāvis - ...

4. uzdevums

Maksimālais punktu skaits: 5 punkti

Uzraksti prasītos pētnieciskās darbības soļus!

Ģimene novēroja, ka lielveikalā iespēja nopirkt dažādas diedzētas sēklas, kurus var lietot uzturā. Mājās pārspriežot šo jautājumu, ģimene nolēma veikt eksperimentu, lai noskaidrotu optimālos apstākļus redīsu sēklu diedzēšanai. Viņi nolēma izpētīt kā temperatūra ietekmēs redīsu sēklu dīgtspēju un dīgšanas ilgumu.

1. Kādu hipotēzi ģimene varētu izvirzīt pētījumam?

2. Kādus darba piederumus jāizvēlas dotās problēmas risināšanai?

3. Kādi lielumi jāmēra, lai hipotēze tiktu pārbaudīta?

4. Kuri bus fiksētie lielumi pētījuma laikā?

5. Kādus vel pētījumus ģimenei jāveic, lai šis bizness būtu pēc iespējas ienesīgāks?

5. uzdevums

Maksimālais punktu skaits: 13 punkti

Apskati attēlu! Izpildi prasīto!

Biocenozi raksturo daudzveidīgs un sarežģītas savstarpējas attiecības, kas veidojas gan starp dažādam sugām, gan sugas robežās.

Lai mazinātu neremdināmo apetīti ziloņi iznīcina kokus, tomēr tie arī palīdz iesēt koku sēklas pašu izkārnījumos.

Kāda akācijas šķirne - Faudherbia albida- labprāt pakļaujas ziloņu palīdzībai. Ziloņi ir iecienījuši uztura šī koka savērptās pākstis un izmanto snuķi, lai norautu tās no augstajiem zariem. Sulīgās pākstis ātri sadalās ziloņa kuņģī, bet sēklas ir daudz izturīgākas. Tās iziet caur dzīvnieka gremošanas sistēmu un neskartas tiek izvadītas ar izkārnījumiem. Sēklas izdīgst tieši ziloņa izkārnījumos.

1. Kāda veida attiecības izveidojušās starp ziloņiem un šīm akācijām?

2. Vai šāds attiecību veids ir uzskatām par labvēlīgu, nomācošu vai neitrālu kādai no pusēm?

3. Kāpēc akāciju sēklas dīgst tieši ziloņa izkārnījumos? Atbildi pamato!


4. Kādus secinājumus zinātnieki varētu izdarīt par ziloņu migrāciju, ja ir zināmi fakti par akaciju seklu dīgšanu ziloņu izkārnījumos?

5. Kas dotajā barošanas tīklā ir kukainis?

6. Kuri ir trešās pakāpes konsumenti dotajā barošanās tīklā?

7. Kāda veida attiecības veidojas starp mazajiem un lielajiem putniem? Vai šāds attiecību veids ir uzskatām par labvēlīgu, nomācošu vai neitrālu kādai no pusēm? Atbildi pamato!

8. Akācija uzņēmusi no augsnes toksiskas vielas. Ar katru nākamo barošanās līmeni uzkrāto toksisko vielu koncentrācija sauszemes ekosistēmā pieaug 10 reizes. Aprēķini kādu toksisko vielu koncentrāciju uzņem mazais putns, ja toksiskās vielas caur palmu un kukaiņiem nonākušas līdz mazajam putnam!

6. uzdevums

Maksimālais punktu skaits: 4 punkti

Izpildi prasīto! Paradi aprēķinu gaitu!

Attēlā redzama biomasas piramīda. Zinātnieki konstatējuši, ka apmēram 10% biomasas nokļūst no viena barošanās līmeņa nākamajā. Raksturo katru no piramīdas līmeņiem!

A līmenis - ...

B līmenis - ...

C līmenis - ...

D līmenis - ...

1. Biomasu pirmajā (E), otrajā (F) un trešajā (G) līmenī, ja ceturtajā līmenī biomasa ir 2 kg! E līmenis - ...

F līmenis - ...

G līmenis - ...

2. Cik ir lielākais biomasas piramīdas līmeņu skaits un kāpēc? Atbildi pamato!

7. uzdevums

Maksimālais punktu skaits: 12 punkti

Izpildi prasīto! Atbildi uz jautājumiem!

Augstu kalnos vecas sniega kupenas reizēm iekrāsojas spilgti sarkanas, oranžas un zaļas. Palūkojoties uz šo sniegu mikroskopā, redzamas miljoniem mikroskopisku sniega aļģu. Šie vienas šūnas organismi radniecīgi jūras aļģēm un attīstās no saules gaismas iegūstot enerģiju.

1. Pie kādiem organismiem pieder teksta minētas aļģes?

2. Kādas ir to galvenās pazīmes?

3. Kādi vēl dzīvie organismi ietilpst iepriekšminētajā grupa?

4. Kāds dabā notiekošs nepārtraukts process aprakstīts teksta fragmentā?

5. Kurš teksta fragments par to liecina? Uzraksti nosaukta procesa ķīmiskas reakcijas vienādojumu!

6. Kādēļ ekosistēma obligāti ir jābūt augiem?

7. Kādēļ dzīviem organismiem nepieciešama neorganisko vielu (O2) uzņemšana un (CO2) izvadīšana?

8. Kādas globālas problēmas izraisa CO2 satura palielināšanās un ka pasaule cīnās ar šīs gazes izmešu samazināšanu?

Dabaszinības

  • 19.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 6DAB