+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1) Stieples gredzens atrodas magnētiskajā laukā, kas ir perpendikulārs gredzena plaknei (1. att.). Vai gredzena plūdīs strāva, ja likvidēs lauku? Kāpēc? Bet ja strāva tomēr plūst, tad kāda virzienā?

Definēt arī katru fizikas likumu, kuru pielieto skaidrojumā.

2) Protons un elektrons kustas ar vienādiem ātrumiem. Vai atšķiras daļiņas viļņa garumi? Kāpēc? Bet ja tomēr atšķiras, tad kuri viļņi un cik reizes ir garāki – elektronu vai protonu viļņi?

Atbildes pamatot ar formulām.

3) Ko raksturo atoma kodola īpatnējā saites enerģija? Kāpēc smago elementu atomu kodoliem tā samazinās?

4) Plakani izliekta lēca, kuras liekuma rādiuss ir 1m, ar izliekto pusi novietota uz stikla plāksnītes. Telpa starp lēcu un plāksnīti piepildīta ar kādu šķidrumu. Aprēķināt šī šķidruma laušanas koeficientu, ja astotā tumšā Ņūtona gredzena rādiuss atstarotajā gaismā (ar viļņa garumu 600 nm) ir 2 mm. Gaisma krīt perpendikulāri.

5) Absolūti melna ķermeņa starojuma jauda ir 1 kW. Viļņa garums, kuram atbilst starojuma enerģijas maksimums, ir 1,45 μm. Aprēķināt starojošās virsmas laukumu.

Fizika, uzdevumi

  • 35.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 564FIZ