+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. Gaismas polarizācija. Dabiska un polarizēta gaisma. Malīsa likums.

2. Vai lāzera ierosmes starojuma frekvence ir lielāka par lāzera radītā starojuma frekvenci, vai mazāka? Atbildi pamatot ar zīmējumu un formulām.

3. Magnētiskajā laukā, kura indukcija ir 0.05 T, rotē 1 m garš stienis ar pastāvīgu leņķisko ātrumu 20 rad/s. Rotācijas ass iet caur stieņa galu un ir paralēla magnētiskā lauka spēka līnijām. Aprēķināt indukcijas elektrodzinējspēku, kas rodas uz stieņa galiem.

4. Gaismas kvanti, kuru enerģija ir 4.9 eV, izrauj fotoelektronus no metāla, veicot izejas darbu A = 4.5 eV. Aprēķināt elektrona kinētisko enerģiju un maksimālo impulsu, ko saņem metāla virsma, izlidojot katram elektronam, h = 6.626x10-34 Js, c = 3x108 m/s, me = 9.11x10-31 kg.

Fizikas uzdevumi

  • 30.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 692FIZ