+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. kontroldarbs Zemes fizikā

Kontroldarba jautājumu atbildes ierakstīt vai iezīmēt tam izveidotajās ailītēs.

 1. Zīmējumā parādīts, kā mainās studenta interese par Zemes fiziku atkarībā no mācību semestra mēneša. Kurā semestra mēnesī (A, B, C, D vai E) interese par fiziku izmanās visātrāk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sakārtot pēc absolūtās vērtības no mazākā uz lielāko berzes spēkus, kas darbojas uz koka kasti uz koka virsmas piecos gadījumos, parādītos zīmējumā. Kaste un virsma visos gadījumos ir viena un tā pati.
 2. Kastei nav pielikts ārējs spēks, tā atrodas miera stāvoklī.
 3. Nekustīgai kastei pielikts spēks, kas ir nedaudz mazāks par to, kas nepieciešams, lai kaste izkustētos.
 4. Kustošai kastei pielikts spēks, tā paātrinās.
 5. Kustošai kastei pielikts spēks, tās paātrinājums ir nulle.
 6. Kustošai kastei pielikts spēks, kaste palēninās.

Visos gadījumos pieliktā ārējā spēka virziens apzīmēts ar bultiņu. 3.-5. gadījumā kaste kustas pa labi.

 

 

 

 

 

 

 1. Stārķis izlidoja no savas ligzdas pie drauga un stundu lidoja 30 km uz ziemeļiem, tad stundu 40 km uz austrumiem, tad stundu 50 km uz rietumiem, līdz satika savu draugu Priekuļos. Vienlaicīgi ar stārķi no tās pašas ligzdas izrāpoja gliemezis, kas neiespējamas sagadīšanās dēļ arī pēc 3 stundām nonāca Priekuļos. Aprēķināt, cik liels bija gliemeža vidējais ātrums?

  

 

 

 

 1. Kura kustības diagramma x(t) vislabāk raksturo zaķa kustību, kas attēlota ar bultiņām. Katra bultiņa parāda zaķa pārvietojumu laika vienībā.
 2. Automašīnai beidzas degviela, kad tā brauc ar ātrumu 80 km/h augšup pa kalna nogāzi 30o leņķī pret horizontu. Mašīna turpina braukt pēc inerces, bez berzes, nemainot kustības virzienu. Aprēķināt, cik augstu kalnā uzbrauks mašīna, pirms tā apstāsies. Parādīt aprēķinu.

 

 

 

 

 

 1. Zīmējums pa labi, Trajektorijas punktos A, B un C uzzīmēt spēkus, kas darbojas uz slīpi pret horizontu mestu objektu, ņemot vērā gaisa pretestību. B ir trajektorijas augstākais punkts.
 2. Skrējējs, kura masa ir 120 kg, no miera stāvokļa paātrinās ar konstantu paātrinājumu 1.2 m/s2. Aprēķināt pēc cik ilga laika viņa ātrums būs 12 km/h.

 

 1. Mašīna brauc ar konstantu absolūto ātrumu pār pa kalnu. Kurā no gadījumiem (A, B, C) pareizi parādīti spēki, kas darbojas uz mašīnu.

 

 1. Uz kasti darbojas trīs spēki. Kurā virzienā (1, 2, 3, 4, 5) kaste paātrināsies? Ja paātrinājums būs nulle, ierakstīt a = 0.

 

 

 1. Sarindot no lielākā uz mazāko laikus kādā lodes 1, 2, 3, 4 un 5 sasniegs zemi, neievērojot gaisa pretestību.

 

 

 

 

 

 

1. kontroldarbs Zemes fizikā

 • 20.00€

 • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

1. kontroldarbs Zemes fizikā

1. kontroldarbs Zemes fizikā

1. kontroldarbs Zemes fizikā Kontroldarba jautājumu atbildes ierakstīt vai iezīmēt tam izveidotajās..

20.00€ 226FIZ

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 227FIZ