+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

2.variants

1. Šķēps kas mests 45° leņķi pret horizontu, ieduras zemē pie 60 m atzīmes. Ar cik lielu ātrumu šķēpu izmeta?

2. Lode lido horizontāli ar ātrumu 100 m/s. Tā ietriecas uz horizontālās galda virsmas esošajā nekustīgajā klucī un iestrēgst tajā. Cik lielā attālumā pārvietojas klucis, ja tā masa ir 99 reizes lielāka nekā lodes masa un slīdes berzes koeficients klucim attiecībā pret galda virsmu ir 0.1?

4. Trauks ar ūdeni novietots uz lm augsta plaukta. Trauka malā pie paša pamata ir caurums, kura diametrs ir 3.5 mm. Ūdens, no šī cauruma iztekot, atstāj peļķi uz grīdas 0.6 m attālumā no plaukta pamata. Cik augsts ir ūdens līmenis traukā?

2. variants

  • 11.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 365FIZ