+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1 -2 Svārstību kontūrs

 

Svārstību kontūrs sastāv no kondensatora, kura kapacitāte ir C, un spoles, kuras induktivitāte ir L. Kondensatoru uzlādē līdz spriegumam Um. Kontūra pašsvārstību periods ir T un frekvence – v, bet cikliskā frekvence – ω. qm – maksimālais lādiņš, kas uzkrājas uz kondensatora. Spolē plūstošās strāvas stipruma maksimālā vērtība ir Im. W - kondensatora elektriskā lauka enerģija. λ - elektromagnētiskā viļņa garums, ja notiek šo svārstību izstarošana apkārtējā vidē. Uzzīmēt sprieguma u = f(t) un strāvas stipruma i = f(t) grafikus! Enerģijas zudumus kontūrā neņemt vērā!

 

Nr.

L

H

C

F

Um

V

T

s

v

Hz

ω

rad/s

qm

C

Im

A

W

J

λ

m

Sprieguma vienādojums

Strāvas vienādojums

13

0,01

2∙10-6

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -2 Svārstību kontūrs

  • 9.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 428FIZ