+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

II.

 

 1. Divas elektriskās ķēdes atšķiras tikai ar tajās ieslēgto solenoīdu induktivitātēm L1 < L2. Kurā elektriskajā ķēdē strāvas stipruma samazināšanās līdz nullei pie strāvas avota izslēgšanas notiks lēnāk?

 

a) pirmajā; b) otrajā; c) abās vienādi, d) to nav iespējams noteikt

 

 1. Kuru formulu sauc par Tomsona formulu?

 

 1. Lādiņš uz kondensatora klājumiem CL svārstību kontūrā mainās pēc likuma q = qmcos(ω0t + φ0) . Kā šajā gadījumā mainās spriegums starp kondensatora klājumiem?

 

a) uc = UmC cos(ω0t + φ0);

b) uc = -UmC cos ω0t + φ0);

c) uc = UmC cos(ω0t + φ0 + π/2);

d) uc = UmC cos(ω0t + φ0 + π).

 

 1. Kāds svārstību kontūrs izstaro apkārtējā telpā elektromagnētiskos viļņus?

 

a) slēgts elektromagnētisko svārstību kontūrs;

b) vaļējs elektromagnētisko svārstību kontūrs;

c) jebkurš elektromagnētisko svārstību kontūrs;

d) visi minētie varianti ir pareizi .

 

 1. Elektromagnētiskie viļņi

a) vienmēr ir šķērsviļņi.

b) vienmēr ir garenviļņi

c) cietvielās un šķidrumos ir šķērsviļņi, bet gāzēs garenviļņi.

d) gāzēs ir šķērsviļņi, bet cietvielās un šķidrumos - garenviļņi

 

 

 

 1. Pieaugot temperatūrai, metālu pretestība

 

 1. nemainās
 2. palielinās
 3. samazinās
 4. izmaiņu raksturs ir atkarīgs no citiem vielas parametriem

 

Atbildes 7. un 8. jautājumā pamatot!

 1. “Magnētiskais lauks, kuru veido strāvas var eksistēt visās vidēs, bet patstāvīgo magnētu veidotais magnētiskais lauks - visās vidēs, izņemot vakuumu” - vai apgalvojums ir pareizs?

 

 1. Kādiem nosacījumiem jāizpildās, lai vielu varētu izkausēt, ievietojot to mainīgajā magnētiskajā laukā?

 

 

468FIZ

 • 17.00€

 • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 468FIZ