+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Jautājums 1

Cik reizes pieaugs ideālas gāzes daļiņu haotiskās kustības ātrums, ja temperatūra pieaugs 5 reizes

Atbilde:

 

 

 

Jautājums 2

Par cik metriem pieaugs 1673 metru gara tilta garums, ja temperatūra pieaug no -26 grādiem ziemā līdz 25 Celsija grādiem vasarā. Lineārās termiskās izplešanās koeficients dzelzsbetonam ir
12 x 10-6 1/C.

 

Atbilde:

 

 

Jautājums 3

Aprēķināt kāds ir spiediens 2 moliem ideālas gāzes 19 Celsija grādu temperatūrā 1,2 litru burciņā. Atbildi Sl vienībās.

Atbilde:

Jautājums 4

Ļoti precīzs alumīnija lineāls ir graduēts tā, lai precīzi mērītu garumu istabas temperatūrā. Ja mērījumi tiek veikti uz ielas ļoti karstā vasaras pēcpusdienā, kādi būs garuma mērījumi?

a.         Izmērītie garumi būs lielāki par patiesajiem.

b.         Izmērītie garumi būs mazāki par patiesajiem.

c.         Mērījumu precizitāte nemainīsies.

 

Jautājums 5

Gāzes padarītais darbs vienāds ar

A.        spiediena un tilpuma izmaiņas reizinājumu

B.        spēka momentu, kas darbojas uz virzuli

C.        tilpuma un spiediena izmaiņas reizinājumu

 

Jautājums 6

Gāzes spiedienu ideālas gāzes modelī izskaidro ar:

A.        molekulu triecieniem pret trauka sienām

B.        molekulu pievilkšanos gravitācijas spēku iedarbībā

C.        molekulu spēcīgu savstarpējo atgrūšanos

 

Jautājums 7

Ideālas gāzes stāvokļa vienādojumā spiedienu, tilpumu un temperatūru saista sekojoša sakarība:

A.        pV/T = const.

B.        VT/p = const.

C.        pT/V = const.

 

Jautājums 8

Apskatīt upi, kuras ūdens temperatūra ir vienāda ar apkārtējās vides temperatūru. Pēkšņi - ūdenskritums!

Kura vietā ūdenskrituma mainās ūdens temperatūra?

a.         Augšdaļā

b.         Apakšdaļā

c.         Visā kritiena garumā

d          Nevienā vietā

Jautājums 9

Gāzi izotermiski saspiež. Vai gāzei siltums jāpievada vai gāze jādzesē, lai uzturētu pastāvīgu temperatūru?

a.         Jādzesē u b. Jāsilda

c.         Ne viens ne otrs, jo gāzi saspiež izotermiski.

d.         Tāds process nav iespējams.

 

Jautājums 10

Trauka, kurā atrodas ideālā gāze, tilpums tiek samazināts līdz 1/3 no tā sākotnējā tilpuma. Temperatūra tiek turēta konstanta. Kāds ir beigu spiediens, ja sākotnējais spiediens ir 1 atmosfēra?

a.         1/3 atm

b.         1 atm

c.         3 atm

d.         9 atm

 

Jautājums 11

Dimanta laušanas koeficients ir 2.42. tas nozīmē, ka gaisma ar noteiktu frekvenci izplatās

A.        gaisā 2.42 reizes ātrāk nekā dimantā

B.        dimantā 2.42 reizes ātrāk nekā vakuumā

C.        vakuumā 2.42 reizes ātrāk nekā dimantā

D.        dimantā 2.42 reizes ātrāk nekā gaisā

Jautājums 12

Divi spoguļi ir novietoti perpendikulāri viens pret otru. Uz vienu no spoguļiem krīt gaismas stars ar krišanas leņķi 30 grādi. Cik liels būs stara atstarošanas leņķis θθ grādos, pēc atstarošanās no otrā spoguļa, ja uz otro spoguli tas krīt pēc atstarošanās no pirmā spoguļa, kā parādīts zīmējumā.

 


a.         30°

b.         45°

c.         60°

d.         90°

506FIZ

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Fizikas tests

Fizikas tests

Jautājums 1 Divi elektriskie lādiņi atrodas attālumā d viens no otra. Ja attālumu palielina divas r..

12.00€ 505FIZ

Fizikas tests

Fizikas tests

[10-05] 5000 kg smaga kravas mašīna ar ātrumu 3 m/s uzbrauc nekustīgai 8000 kg smagai mašīnai. Pēc s..

14.00€ 507FIZ

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 506FIZ