+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. variants

 

1) Aprēķināt magnētiskā lauka intensitāti un indukciju riņķveida stieples vijuma centrā, ja pa vijumu plūst 0,5 A, vijuma rādiuss 2 cm.

 

2) Svārstību kontūrs sastāv no kondensatora, kura kapacitāte 7 μF, un spoles, kuras induktivitāte 0,23 H ar 40 Ω pretestību. Kondensators uzlādēts ar 5,6∙10-4 C lielu lādiņu. Aprēķināt a) kontūra svārstību periodu; b) svārstību rimšanas logaritmisko dekrementu; c) uzrakstīt vienādojumu potenciālu starpības maiņai starp kondensatora klājumiem atkarībā no laika.

1. variants

  • 10.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 522FIZ