+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. variants

 

 Paradi aprēķinu gaitu

1. Maiņstrāvas sprieguma maiņa atkarībā no laiks parādīta grafikā.
image

 


 

 

 

 

 

 

 

1. Cik liela ir sprieguma maksimālā vērtība?

2 Aprēķini sprieguma efektīvo vērtību!

3. Cik liela ir maiņstrāvas frekvence hercos?

4. Pēc cik ilga laika spriegums pirmo reizi sasniegs maksimālo vērtību!

5. Pēc cik ilga laika spriegums atkal sasniegs maksimālo vērtību?

6. Uzraksti, pēc kāda vispārīga likuma mainās maiņspriegums?

7. Uzraksti, pēc kāda likuma mainās maiņspriegums grafikā attēlotajā situācijā!

8. Pie dotā sprieguma avota pieslēdz sildītāju, kuras pretestība darba stāvoklī ir 50Ω. Cik stipra efektīvā strāva plūst spirālē?

9. Aprēķini, cik liela ir sildītāja aktīvā jauda!

10. Izvēloties atbilstošu mērogu, attēlo  grafiski strāvas stipruma maiņu atkarībā no laika!

 

2. Aprēķini, izmantojot zīmējumā sniegto informāciju!


1. Paskaidro, kāpēc vajadzīgs transformators T1; transformators T2?

2 Iedzīvotāji izmanto 230 V lielu spriegumu. Cik stipra strāva plūst vada punktā S, ja tajā laikā tiek izmantota maksimālā jauda?

 

3. Cik stipra strāva plūst punktā R, ja zudumus elektropārvades līnijā un transformatorā neņem vērā?

 

4. Ir pieejami četri dažādi transformatori (A, B, C un D) ar dažādu vijumu skaitu.

Transformators

Vijumu skaits primārajā tinumā

Vijumu skaits sekundārajā tinumā

A

62 200

500

B

44 000

500

C

500

44 000

D

500

62 200

 

Kuru transformatoru (A, B, C vai D) var izmantot kā transformatoru Tl? Apvelc atbilstošo burtu! Pamato savu izvēli!

1. variants

  • 12.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

2. variants

2. variants

2. variants  Parādi aprēķinu gaitu! 1. Atbildi uz jautājumiem! Kur vien iespējams, pamato sav..

12.00€ 538FIZ

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 537FIZ