+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

2. variants

 Parādi aprēķinu gaitu!

1. Atbildi uz jautājumiem! Kur vien iespējams, pamato savus spriedumus, izmantojot formulas!

Описание: C:\Users\Susis\Pictures\My Scans\scan0009.jpg

 

Gaisma pāriet no 1. vides, kurā ir mazs gaismas laušanas koeficients, 2. vidē, kurā ir liels gaismas laušanas koeficients.

 

1. Kurš leņķis ir lielāks — krišanas vai laušanas?

2. Kā mainās gaismas viļņa garums (palielinās, samazinās vai nemainās)?

3. Kā mainās gaismas frekvence (palielinās, samazinās vai nemainās)?

4. Kā mainās gaismas ātrums (palielinās, samazinās vai nemainās)?

5. Kā mainās gaismas krāsa?

 

Pirmās vides gaismas laušanas koeficients ir 1,5, bet otrās 2.

 

6. Cik lielam jābūt gaismas krišanas leņķim, lai laušanas leņķis būtu 25o?

 

2. Aprēķini, izmantojot attēlā dotos lielumus!

Atbildi uz jautājumiem! Kur vien iespējams, pamato savus spriedumus, izmantojot formulas!

Uz puscilindra formas organiskā stikla plāksnīti no gaisa krīt gaisma. Uz robežvirsmas stikls-gaiss gaisma lūst. Tabulā parādīti leņķu x un y mērījumi.

Leņķis x, °

Leņķis y, °

15

23

20

31

31

50

35

61

40

76

 

1. Uzzīmē grafiku, kurā  attēlota sakarība starp x un y!

2. Uzraksti, kāda matemātiska sakarība pastāv starp x un y!

3. Aprēķini gaismas laušanas koeficientu organiskajam stiklam!

4. Pieņemsim, ka vienā un tajā pašā leņķī x krīt sarkana un zaļa gaisma. Kuras krāsas gaismai laušanas leņķis ir lielāks - zaļajai vai sarkanajai?

 

3. Atbildi uz jautājumiem! Aprēķini!

Monohromatiskas gaismas viļņa garums gaisā ir 600 nm. Šķidruma gaismas laušanas koeficients ir 1.4.

 

1. Aprēķini gaismas ātrumu šķidrumā!

2. Aprēķini gaismas viļņa garumu šķidrumā!

3. Aprēķini šķidruma pilnīgās iekšējās atstarošanās robežleņķi!

4. Aprēķini gaismas frekvenci!

5. Kā mainās gaismas krāsa, tai pārejot no gaisa šķidrumā?

6. Attēlo grafikā gaismas frekvences atkarību no viļņa garuma!

2. variants

  • 12.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

1. variants

1. variants

1. variants    Paradi aprēķinu gaitu 1. Maiņstrāvas sprieguma maiņa atkarībā no laiks p..

12.00€ 537FIZ

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 538FIZ