+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Nobeiguma pārbaudes darbi

  1. variants

Darbā izmanto formulu lapu.

  1. uzdevums (6 punkti)

Aprēķini prasītos lielumus abos slēgumos (5.14. att.)!

   

Aprēķināmie lielumi:

1) R2 = ………………………

2) U = ………………………..

               

3) Slēguma kopējā pretestība

 

R = ……………………

Aprēķināmie lielumi:

4) R1 = ………………………

4) U = ………………………..

               

6) Slēguma kopējā pretestība

 

R = ……………………

 

 

  1. uzdevums (10 punkti)

Aprēķini prasītos lielumus četru vadītāju jauktajā slēgumā (5.15. att.)!

Aprēķināmie lielumi:

1) U1 = ………………………………….

2) U2 = ………………………………….

3) U3 = ………………………………….

4) U4 = ………………………………….

5) I4 = ………………………………….

6) R3 = ………………………………….

7) R4 = ………………………………….

8) I2 = ………………………………….

9) R2 = ………………………………….

 

10) Slēguma kopējā pretestība

R = ……………………………..

 

  

  1. uzdevums (5 punkti)

Žanete pētīja, kā mainās strāvas stiprums ķēdē, ja strāvas avotam pieslēdz reostatu, kura pretestību R var mainīt. Strāvas stipruma mērīšanai izmantoja ampērmetru. 5.16. attēlā parādīts, kā mainījās strāvas stiprums atkarībā no reostata pretestības.

 

1) Uzzīmē slēguma shēmu, lietojot ķēžu elementu pieņemtos apzīmējumus un iezīmējot arī tajā ampērmetru!

2) Nosaki strāvas avota īsslēguma strāvu!

……………………………………………………..

3) Nosaki strāvas avota EDS un iekšējo pretestību!

ε - ……………………………..         r = ………………………………..                                                                        

  1. uzdevums (9 punkti)

Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstošajā ailē!

 

Nr. p. k.

Apgalvojums

1.

Īsslēgumā spriegums uz strāvas avota spailēm ir vienāds ar EDS,

 

 

2.

Jo vairāk vadītāju slēdz paralēli, jo mazāka ir slēguma kopējā pre­testība.

 

 

3.

Metālos brīvie elektroni ir lādiņnesēji.

 

 

4.

Sildot metāla stiepli, tās pretestība samazinās

 

 

5.

Pusvadītāju gaismas diode gaismas enerģiju pārvērš elektriskajā enerģijā.

 

 

6.

Vāju strāvu var pastiprināt ar tranzistoru.

 

 

7.

Strāvu elektrolītos rada pozitīvie un negatīvie foni.

 

 

8.

Elektron staru lampā strāvu rada elektroni.

 

 

9.

Ja gāzē notiek elektriskā lokizlāde, elektrodi sakarst.

 

 

 

 

Nobeiguma pārbaudes darbi, 1. variants, elektriskā strāva

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Nobeiguma pārbaudes darbi, 1. variants, elektromagnētiskās svārstības

Nobeiguma pārbaudes darbi, 1. variants, elektromagnētiskās svārstības

Nobeiguma pārbaudes darbi variants Darbā izmanto formulu lapu. uzdevums (8 punkti) Vai apgalvo..

14.00€ 218FIZ

Nobeiguma pārbaudes darbi, 1. variants, elektriskā strāva

Nobeiguma pārbaudes darbi, 1. variants, elektriskā strāva

Nobeiguma pārbaudes darbi variants Darbā izmanto formulu lapu. uzdevums (6 punkti) Aprēķini pr..

14.00€ 219FIZ

Nobeiguma pārbaudes darbi, 1. variants, elektrostatika

Nobeiguma pārbaudes darbi, 1. variants, elektrostatika

 Nobeiguma pārbaudes darbi  1. variants Darbā izmanto formulu lapu. uzdevums (5 p..

14.00€ 220FIZ

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 219FIZ