+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. variants.

1. uzdevums. Trūkstošos vārdus ieraksti atbilžu lapā! (4 punkti)

 

a) Spēku, kas darbojas starp divu ķermeņu virsmām pretēji to kustības virzienam sauc par.....

b) Dabā pastāv tādas atskaites sistēmas attiecībā pret kurām ķermenis atrodas miera stāvoklī vai .................., ja uz ķermeni nedarbojas cili ķermeņi vai šī iedarbība kompensējas.

c) Ķermeņa molekulu mijiedarbība ir cēlonis............. spēkam.

d) Spēku, ar kādu ķermenis stiepj atsaiti vai spiež uz atbalstu perpendikulāri tā virsmai, sauc par....... .

 

  1. uzdevums. Izvēlies pareizo atbildi un burtu pie tās ieraksti atbilžu lapā! (5 punkti)

a) Izpildot laboratorijas darbu slīdes berzes koeficienta noteikšanai, tika iegūti šādi rezultāti kurus apkopoja tabulā.

Nr.

1

2

3 .

4

5

Fsm, N

1

2

4

5

8

Fb, N

0,3

0,6

1,1

1,5

2,4

 

Vienā no tabulas kolonām skolēns, iespējams, ir kļūdījies rezultāta pierakstā. Kurā?

A. piektajā B. ceturtajā

C. trešajā D. pirmajā

 

b) Gumijas auklas stinguma koeficients ir k. Cik liela daļa no auklas jānogriež, lai atlikušās daļas stinguma koeficients būtu 1,2k?

A. 1/2          B. 1/6              C. 1/4              D. 1/3

 

c) Ķermeņa masa ir 12 kg, bet slīdes berzes koeficients - 0,3. Cik liels berzes spēks darbojas uz ķermeni, ja vilcējspēks Fv = 20 N?

 

A. 20 N             B. 36 N         C. 6 N             D. 16 N

 

d) Uz horizontāla dēļa atrodas kaste. Kā mainās balsta reakcijas spēks, ja dēli paceļ augšup aiz viena gala tā, ka dēlis ar horizontu veido 30° leņķi?

A. Samazinās 1,15 reizes            B. Samazinās 2 reizes

C. Palielinās 2 reizes                  D. Nemainās

 

e) Trešais Ņūtona likums apraksta

A. paātrinātu kustību                  B. vienmērīgu taisnlīnijas kustību

C. ķermeņu mijiedarbību            D. miera stāvokli

 

  1. uzdevums. Atrisinājumu parādi atbilžu lapā! (5 punkti)

 

Ar auklu saistīti divi ķermeņi, kuru masas m1 = 0,2 kg un m2 = 0,3 kg.

 

Slīdes berzes koeficients abiem ķermeņiem ar virsmu ir 0,25, un pieliktais spēks F = 2 N.

Iezīmē visus spēkus, kas darbojas uz ķermeņiem! Nosaki ķermeņu sistēmas paātrinājumu. Aprēķini berzes spēkus, kas darbojas uz katru ķermeni un auklas sastiepuma spēku.

 

4. uzdevums. Atbilžu lapā attēlo spēkus, kas darbojas uz ķermeņiem! (3 punkti)

 

Ķermeņu sistēma, kura sastāv no diviem ķermeņiem ar masu m1 un m2, kas saistīti ar neizstiepjamu bezsvara diegu, pārmestu nekustīgam trīsim, kustas tā kā redzams zīmējumā.

 

Berzes koeficients ķermenim ar masu m2 un slīpo plāksni ir μ.

1. variants.

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

DARBS UN ENERĢIJA. 1. variants

DARBS UN ENERĢIJA. 1. variants

DARBS UN ENERĢIJA. 1. variants 1. uzdevums. Pabeidz teikumu un atbildi ieraksti atbilžu lapā! (5..

14.00€ 473FIZ

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 472FIZ