+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. Aprēķini fotona enerģiju a) sarkanas krāsas gaismai, kuras viļņa garums 700 nm; b) rentgenstarojumam, kura viļņa garums 2,5 nm!

 

2.    Starojuma fotonu enerģija ir 4,5 eV. Aprēķini starojuma viļņa garumu un  frekvenci!

 

3.  Viens starojuma avots emitē infrasarkano starojumu, kura viļņa garums 800 nm, bet otrs — ultravioleto starojumu, kura viļņa garums 250 nm. Katra starojuma avota jauda ir 10 W. Aprēķini šo starojuma avotu vienā sekundē izstaroto fotonu skaita attiecību!

 

4. Kadmija plāksnīti apstaro ar ultravioleto starojumu, kura viļņa garums 0,25 μm. Aprēķini no kadmija virsmas atbrīvotā elektrona maksimālo  kinētisko enerģiju!

 

5. Cēzija plāksnīti apstaro ar monohromatisku zilas krāsas gaismu, kuras viļņa garums 450 nm. Aprēķini

a) atbrīvoto elektronu maksimālo ātrumu; 

b) aizturētājspriegumu!

 

6.   Aprēķini!

 Cik liela ir zaļās gaismas kvanta enerģiju džoulos? Izsaki to  elektronvoltos!

7. 

Izskaidro!

a) Kur fotoefektā paliek gaismas kvanta enerģija?

b) Vai katrs kvants var izraut elektronu no vielas? 

 

8. Cik liela ir fotoefekta sarkanā robeža sudrabam?

 

9.Izskaidro formulu/

h*ט=A+mv2/2

 

10.Aprēķini zaļās gaismas kvanta masu un impulsu/

12N fizikas darbs

  • 19.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 524FIZ