+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Noslēguma tests 12.klasē

1. Apgalvojums. Svārstību kontūrs

 

1. Izvēlies pareizo apgalvojumu.

 • Kad svārstību kontūrā strāvas stiprums spolē ir sasniedzis pusi no maksimālās vērtības, tad spriegums kontūra kondensatorā ir vienāds ar nulli
 • Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis pusi no maksimālās vērtības, tad strāvas stiprums spolē ir vienāds ar maksimālo vērtību
 • Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis pusi no maksimālās vērtības, tad strāvas stiprums spolē ir vienāds arī ar pusi no maksimālās vērtības
 • Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis pusi no maksimālās vērtības, tad strāvas stiprums spolē ir vienāds ar nulli

 

  2. Izvēlies pareizo apgalvojumu.

 • Svārstību kontūra maksimālā elektriskā enerģija ir vienāda ar maksimālo magnētisko enerģiju
 • Svārstību kontūra maksimālā elektriskā enerģija ir mazāka par maksimālo magnētisko enerģiju
 • Svārstību kontūra maksimālās elektriskās enerģijas un maksimālās magnētiskās enerģijas attiecība nav noteikta 
 • Svārstību kontūra maksimālā elektriskā enerģija ir lielāka par maksimālo magnētisko enerģiju

2. Apgalvojums. Formulas

Izvēlies pareizo apgalvojumu par svārstību kontūrā esošo svārstību frekvenci, periodu un viļņa garumu!

 

1. Izvēlies pareizo apgalvojumu.

 • Samazinoties svārstību periodam 2 reizes, svārstību frekvence palielinās 4 reizes 
 • Samazinoties svārstību periodam 2 reizes, svārstību frekvence palielinās 2 reizes
 • Samazinoties svārstību periodam 2 reizes, svārstību frekvence arī samazinās 2 reizes 
 • Samazinoties svārstību periodam 2 reizes, svārstību frekvence samazinās 4 reizes 


 

  

2. Izvēlies pareizo apgalvojumu.

 • Ja palielina svārstību kontūra kapacitāti 4 reizes, tad svārstību kontūra sprieguma svārstību periods palielinās 4 reizes
 • Ja palielina svārstību kontūra kapacitāti 4 reizes, tad svārstību kontūra sprieguma svārstību periods palielinās 2 reizes
 • Ja palielina svārstību kontūra kapacitāti 4 reizes, tad svārstību kontūra sprieguma svārstību periods samazinās 4 reizes
 • Ja palielina svārstību kontūra kapacitāti 4 reizes, tad svārstību kontūra sprieguma svārstību periods samazinās 2 reizes

3. Svārstību kontūrs

1. Attēlā ir dots svārstību kontūrs, kurā slēdzis nav noslēgtā stāvoklī.

image

a) Kā sauc kontūra sastāvdaļu, kura apzīmēta ar ciparu 1?

(atbildi raksti maziem burtiem nominatīvā)  


b) Vai dotajā svārstību kontūrā ir uzkrāta enerģija?

 

  c) Kāda veida lauku veido kontūra sastāvdaļa, kura ir apzīmēta ar 2

 • elektrisko 
 • magnētisko


  

2. Svārstību kontūrā notiek enerģijas pārvērtības kā parādīts attēlā. 

image

a) Kāda enerģija ir uzkrāta brīdī, kad svārstību kontūrs atrodas stāvoklī 1

 • magnētiskā
 • elektriskā 


 

  

b) Kāda veida enerģija samazinās stāvoklī 2? 

 • elektriskā 
 • magnētiskā

 

4. Kondensatora kapacitāte

 

Radiouztvērējs ir noregulēts rezonansē ar noteiktu radiosignālu un uztver radioviļņus ar frekvenci ir 105,7 MHz. Cik liela ir svārstību kontūra kondensatora kapacitāte, ja svārstību kontūra spoles induktivitāte ir 1,8 μH?

 

image

(Rezultātu noapaļo līdz 2 cipariem aiz komata)

Cik liela ir kondensatora kapacitāte?

 

5. Apgalvojums. Apgaismojums

1. Izvēlies pareizo apgalvojumu.

 • Gaismas avota spožumu mēra kandelās uz kvadrātmetru
 • Gaismas avota spožumu mēra lumenos
 • Gaismas avota spožumu mēra luksos
 • Gaismas avota spožumu mēra kandelās


   2. Izvēlies pareizo apgalvojumu.

 • Gaismas avota stiprumu iegūst gaismas plūsmu saskaitot ar telpisko leņķi
 • Gaismas avota stiprumu iegūst gaismas plūsmu izdalot ar telpisko leņķi
 • Gaismas avota stiprumu iegūst gaismas plūsmu sareizinot ar telpisko leņķi
 • Gaismas avota stiprumu iegūst gaismas plūsmu atņemot telpisko leņķi


 3. Izvēlies pareizo apgalvojumu.

 • Apgaismojums ir apgriezti proporcionāls attālumam no gaismas avota līdz virsmai
 • Apgaismojums ir tieši proporcionāls attāluma kvadrātam no gaismas avota līdz virsmai
 • Apgaismojums ir apgriezti proporcionāls gaismas stiprumam
 • Apgaismojums ir tieši proporcionāls gaismas stiprumam


 

 

 

4. Izvēlies pareizo apgalvojumu.

 • Palielinoties attālumam no gaismas avota līdz virsmai 2 reizes, apgaismojums samazinās 2 reizes
 • Palielinoties attālumam no gaismas avota līdz virsmai 2 reizes, apgaismojums samazinās 2 reizes
 • Palielinoties attālumam no gaismas avota līdz virsmai 2 reizes, apgaismojums samazinās 4 reizes
 • Palielinoties attālumam no gaismas avota līdz virsmai 2 reizes, apgaismojums palielinās 4 reizes

6. Apgaismojums (tieši zem spuldzes)

Spuldze, kuras gaismas stiprums ir 230 cd, ir novietota 1,9 m attālumā virs galda virsmas. Cik liels ir apgaismojums uz galda virsmas tieši zem spuldzes?

 

Cik liels ir apgaismojums? E =   lx (rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem)

 

7. Laušana. Leņķi. (2 vielas)

 

Gaisma pāriet no stikla etilspirtā. Aprēķināt cik liels ir laušanas leņķis, ja krišanas leņķis ir 49 grādi?

 

Viela

Gaismas laušanas

koeficients n

Gaiss

1

Ūdens

1,33

Ledus

1,31

Stikls

1,46 - 1,74

Etilspirts

1,36

Glicerīns

1,46

Dzintars

1,55

Dimants

2,40

Rubīns

1,76

Sērogleklis

1,62

Sērskābe

1,43

image

 

Šajā gadījumā stikla laušanas koeficients ir 1.7.

 

Cik liels ir laušanas leņķa sinuss? sinγ =  


 

 (Rezultātu noapaļo līdz 3 cipariem aiz komata)

 

Cik liels ir laušanas leņķis?  γ

 grādi (Rezultātu noapaļo līdz 1 ciparam aiz komata)

8. Gaismas laušana

 

Kurā attēlā pareizi parādīta gaismas laušana?

 • image
 • image
 • image
 • image

 

 

9. 1. daļas 21. uzdevums

 

Gaismas stars no gaisa krīt uz stikla prizmu. Kurā gadījumā pareizi attēlota stara gaita? 

 

 

  image

 • B
 • A
 • D
 • C

10. Priekšmeta attālums līdz lēcai

 

Eksperimenta laikā skolēni ar savācējlēcu, kuras optiskais stiprums ir + 5,1 dioptrijas, ieguva skaidru sveces attēlu uz ekrāna 45,1 cm attālumā no lēcas. Cik liels ir savācējlēcas fokusa attālums un cik tālu no lēcas atradās svece eksperimenta laikā? 

 •  
 • (Abus rezultātus noapaļo līdz 3 zīmēm aiz komata)
 • Cik liels ir lēcas fokusa attālums? F = 0,196  m 
 • Cik tālu no lēcas atradās svece? d = 0,347  m

11. Attēla palielinājums

 

Starp priekšmetu un ekrānu novieto savācējlēcu un iegūst reālu attēlu uz ekrāna. Priekšmeta attālums līdz savācējlēcai ir 13,1 cm un attālums no lēcas līdz ekrānam ir 42,3 cm. Cik liels ir attēla lineārais palielinājums? Cik liels ir attēla garums, ja priekšmets ir 7 cm garš?

 

Cik liels ir attēla lineārais palielinājums? Γ = 


 

 reizes (rezultātu noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata)

 

Cik liels ir attēla garums? H = 

 

 cm (rezultātu noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata)

 

 

image

 

(Rezultātu noapaļo līdz 3 cipariem aiz komata)

Cik liels ir difrakcijas režģa periods?

d =   μm

 

14. Pussabrukšanas periods

 

Radioaktīvā izotopa pussabrukšanas periods ir 4 h. 

 

1) Lūdzu, ierakstiet cik procentu no vielas nav sabrukuši pēc 4 h:  %

2) Lūdzu, ierakstiet cik procentu no vielas nav sabrukuši pēc 8 h:  %

 

1. daļas 27. uzd. Masas defekts kodolu veidošanās procesā.

α daļiņa sastāv no diviem protoniem un diviem neitroniem. α daļiņas masa salīdzinājumā ar atsevišķi ņemtu daļiņu masu kopsummu ir 

 • mazāka
 • vienāda
 • lielāka
 • nav iespējams noteikt

1. daļas 29. uzd. Planētu kustības parametru maiņa mainoties attālumam no Saules.

Palielinoties attālumam no planētas līdz Saulei,

 1. palielinās arī dienas garums uz katras planētas;
 2. palielinās arī gada garums uz katras planētas;
 3. planētas izmēri samazinās;
 4. planētas pavadoņu skaits palielinās. 
 • 1, 2, 3 un 4
 • 2 un 4
 • 1 un 2
 • tikai 2

 

 

Noslēguma tests 12.klasē

 • 13.00€

 • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 548FIZ