+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

6.1. Magnētiskā lauka indukcija, ampēra spēks

6.1. Homogena magnētiskajā ja lauka uz vadu, pa kuru plūst strāva, darbojas Ampēra spēks. Attēlo zīmējumā noradītā trūkstošā fizikālā lieluma virzienu!

image

 

 

6.3. Homogēnā magnētiskajā lauka, kura indukcija 0,3 T, atrodas 60 cm garš taisna vada posms. Vads novietots perpendikulari indukcijas līnijām. Cik liels Ampēra spēks darbojas uz vadu, ja tajā plūst 400 mA stipra strāva?

6.7. Taisna vada plūst strāva. Attēlo zīmējumā strāvas magnētiskā lauka indukcijas līnijas un to virzienu!

image

6.11. Homogēnā magnētiskajā laukā perpendikulari indukcijas līnijām atrodas 4 m gara vada posms. Magnētiskais lauks uz to iedarbojas ar 20 N lielu spēku, ja tajā plūst 0,5 A stipra strāva. Aprēķini magnētiskā lauka indukciju!

6.13. Homogēnā magnētiskajā laukā, kura indukcija 0,1 T, atrodas 50 cm gars taisna vada posms. Magnētiskais lauks uz to iedarbojas ar 50 mN lielu spēku, ja tajā plūst 2 A stipra strāva. Aprēķini, cik liela leņķī vads novietots attiecibā pret magnētiskā lauka indukcijas līnijām!

5.109. Divas kvēlspuldzes, kuru kvēldiega pretestības atbilstoši ir 130 Ω un 200 Ω, savieno paralēli. Paralēlslēgumu pievieno 127 V spriegumam. Cik liela jauda izdalās katra spuldze?

5.117. Nihroma vadu, kura šķērsgriezuma laukums ir 1 mm2, pieslēdz 220 V sprieguma tiklam. Cik garš ir vads, ja vienas minūtes laikā tajā izdalās 50 kJ liels siltuma daudzums?

5.127. Elektriskajā tējkannā, kuras sildītāja lietderības koeficients ir 65 %, var 8 minūšu laikā uzvārīt 2 kg ūdens un 10% no tā iztvaicēt. Aprēķini elektriskās tējkannas jaudu, ja ūdens sākuma temperatūra ir 15 °C!

5.79. Strāvas avota EDS ir 4,5 V. Cik lielu darbu veic ārējie spēki, pārvietojot strāvas avota iekšienē 100 C lādiņu?

5.83. Baterijas EDS ir 25 V, iekšējā pretestība 0,5 Ω. Baterijai pieslēgs patērētājs, kura pretestība 4,5 Ω.

Aprēķini a) strāvas stiprumu ķēdē; b) baterijas spaiļu spriegumu; c) īsslēguma strāvas stiprumu!

5.89. Tērauda vada šķērsgriezuma laukums 0.5 mm2. Cik garā tērauda vads ir vajadzīgs, lai, pieslēdzot to baterijai, kuras EDS ir 10 V un iekšējā pretestība 1.5 Ω, vadā plūstu 0.8 A stipra strāva?

5.93. Strāvas avotam pieslēdz reostatu un maina tā pretestību. Ja reostata pretestība ir 5 Ω, tad ķēdē plūst 0.5 A stipra strāva. Ja reostata pretestība ir 10 Ω, tad ķēdē plūst 0.3 A stipra strāva. Aprēķini strāvas avota EDS un iekšējo pretestību!

5.139. Vadītāja šķērsgriezuma laukums 2 mm2. Elektronu koncentrācija vadītājā  3,5∙ 102x m 3. Cik stipra strāva plūst vadītājā, ja elektronu virzītas kustības vidējais ātrums ir 0,15 mm/s?

5.141. Metāla vadītājā, kura šķērsgriezuma laukums 5 cm2, plūst 20 A stipra strāva. Cik liela ir elektronu koncentrācija vadītājā, ja elektronu virzītas kustības vidējais ātrums ir 0,25 mm/s?

5.143. Vara stieples pretestība 20 °C temperatūrā ir 10 Ω. Aprēķini vara stieples pretestību 500 °C temperatūrā!

5.149. Vara stieples pretestība 20 °C temperatūrā ir 50 Ω. Stiepli pieslēdz 220 V lielam spriegumam, pa to sāk plūst strāva, un stieple sasilst līdz 200 °C temperatūrai. Aprēķini caur stiepli plūstošās strāvas stiprumu!

5.153. Apsudrabošanas iekārta 25 minūtes plūda 5 A stipra strāva. Aprēķini, cik liela sudraba masa izgulsnējas!

5.157. Eksperimentāli noskaidroja, ka caur elektrolītu plūstot 0.5 A stiprai strāvai, 10 minūšu laikā izgulsnējas 0,1 g vara. Pēc eksperimenta iegūtajiem datiem nosaki vara elektroķīmisko ekvivalentu!

5.159. Sudraba elektrolīzes iekārtas lietderības koeficients 72 %. Elektrolīzes procesā patērēja 2 kWh elektroenerģijas un spriegums starp vannas spailēm bija 0.25 V. Aprēķini elektrolizē izgulsnētā sudraba masu!

 

image5.173. Attēlā paradītas fotorezistora voltampēru raksturlīknes divos gadījumos: tumsā un gaismā. No- skaidro a) kurā gadījumā fotorezistors atrodas tumsā; b) fotorezistora pretestību abos gadījumos; c) cik reižu atšķiras fotorezistora pretestība tumsā salīdzinājumā ar pretestību gaisma!

 

 

 

 

 

image5.175. Attēlā paradīta diodes voltampēru raksturlīkne. Nosaki a) diodes caurlaides strāvas stiprumu, ja sprostspriegums ir 0,2 V; b) sprotstravas stiprumu, ja spriegums ir 100 V; c) diodes sprostvirziena iekšējo pretestību, ja spriegums ir 100 V; d) diodes caurlaides virziena iekšējo pretestību, ja spriegums ir 0,2 V!

6.1. Magnētiskā lauka indukcija, ampēra spēks

  • 50.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 553FIZ