+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

  1. variants, mazāko kvadrātu metode, Excel + apraksts

 

Excel + apraksts

  1. uzdevums

Ar mazāko kvadrātu metodi noteikt aproksimācijas koeficientus gadījumam, kad

eksperimentāli dota funkcija tiek aproksimēta ar līkni y a a x 0 1 = + . Uzzīmēt dotas

funkcijas grafiku kopā ar aproksimāciju . 0 1y = a + a x

Koeficientus 0 a un 1 a aprēķināt pēc formulām

17. variants, mazāko kvadrātu metode, Excel + apraksts

  • 13.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 122INF