+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

11.laboratorijas darbs Students(e):

1.uzdevums

Izveidot reizināšanas tabulu z=x*y

 

Pirms rakstīt formulu obligāti jāiezīmē tukšas sunas, kur būs rezultāts, t.i. D7:J13 un tikai pēc tam var rakstīt formulu. Beigās ir jānospiež Ctrl+Shift+Enter taustiņus kopā.

2.uzdevums Ir zināmi četru banku peļņas izmaiņas 2000.gada sešos mēnešos.

Pārveidot tabulu no horizontālas uz vertikālo.

1) TRANSPOSE - matricas transponēšana.

 

3.uzdevums Ir zināmi dati 2001.gada pārdoto vieglo automobiļu skaitu (I un II pusgads)

Aprēķināt 2001. Gadā pārdoto vieglo automobiļu skaitu.

2) Divu matriču summa C=A+B

 

4.uzdevums Aprēķināt pasūtītas preces cenu, ja ir zināmas preču cenas un pasūtījums

3) Divu matriču reizinājums

 

5.uzdevums

=MMULT(MINVERSE(B84:C85);E84:E85)

 

Pašiem atrisināt 5. uzdevumus.

 

  1. uzdevums 2. uzdevums            3. uzdevums    4. uzdevums   5. uzdevums

3x-2y=5           1.5x+3y+6z=25          3a+4b-2c=-2            2a-3b=7       2x+4y-7z+2s=1

4x-5y=3             x-2y+7z=-10              7a+2b+5c=4           7a+5b=1     -3x+4y-2z+6s=5

 3x+9y-2z=0.5             -b+3a-4c=5                                x-3y+2z-s=7

4x+2y-3z-2s=5

 

 

6.uzdevums Aprēķināt funkcijas P(x1;x2) vērtības un izveidot grafiku.

  1. P(x1;x2) = x12 - x22 -1<x1;x2<1
  2. P(x1;x2)=x12-3*x1+x22+5*x2+25 1<x1<2; -3<x2<-2

 

7. uzdevums. Hiperboliskā paraboloīda grafiks z(x,y)=a*x2-b*y2

x ir intervāla [-7,5;7,5], bet y ir intervālā [-5;8]

 

 

11. laboratorijas darbs, Excel

  • 13.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 126INF