+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 

1. Atvērt datni sagatave_tekstapstrade.doc un formatēt tekstu: (Tekstā rindas jau ir numurētas!)

2. Centrēt teksta 1. rindu. (1 punkts)

3. Teksta otro rindu līdzināt pēc labās malas. (1 punkts)

4. Visam tekstam iestatīt atstatumu zem rindkopām 12pt. (1 punkts)

5. Mainīt teksta 1.rindai rakstzīmju lielumu uz 15 pt, rakstzīmju fontu uz Calibri vai Verdana tumši sarkanā krāsā. (3 punkti)

6. 1. rindas tekstu pasvītrot ar dubultu zaļu līniju. (1 punkts)

7. Izlabot teksta rakstības kļūdas 3. – 4.rindā. (5 punkti)

8. 5. rindā aiz vārdu saīsinājuma „JPG” ievietot a,b,c tipa vēri(footnote), kurā ierakstīt tekstu Datnes paplašinājums. Vērei jāatrodas lapas apakšā. (1 punkts)

9. 5.un 12.rindā iestatīt rindkopas pirmās rindas atkāpi 1,5 cm. (1 punkts)

10. Tekstu no 3. līdz 22. rindai līdzināt pēc abām malām. (1 punkts)

11. Nomainīt visam tekstam atstatumu starp rindām uz 1.5 rindas (1.5 lines). (1 punkts)

12. 5. rindā pirmajam teikumam (Kā tas darbojas?) iestatīt treknrakstu (Bold). (1 punkts)

13. 6. rindā vārdam vektororientētus pielietot efektu apakšraksts (Subscript). (1 punkts)

14. Iespraust pirms 12. rindas lappuses pārtraukumu. (1 punkts)

15. Iestatīt šādus lapas neapdrukājamo malu izmērus: labā un kreisā mala – 3cm, augšējā un apakšējā mala – 2,1cm. (2 punkti)

16. Internetā atrast un otrajā lappusē ievietot attēlu ar printeri. (1 punkts)

17. Mainīt attēla augstumu uz 3 cm. (1 punkts)

18. Noteikt attēla novietojumu attiecībā pret tekstu tā, lai teksts būtu izvietots apkārt attēlam (Square). (1 punkts)

19. Zem teksta pēdējās rindas ievietot zemāk paraugā doto tabulu un ierakstīt tekstu tabulas šūnās.

20. Tabulu noformēt šādi:

§ Tabulā tekstam iestatīt atstarpes starp rindām – 1(Single), atstarpes starp rindkopām 0 pt. (1 punkts)

§ Tabulā mainīt rakstzīmju lielumu uz 12pt. (1 punkts)

§ Tabulā mainīt rakstzīmju krāsu uz sarkanu. (1 punkts)

§ Iestatīt tabulas 1.rindas augstumu 1 cm, otrās rindas augstumu 3 cm. (1 punkts)

§ Tabulas šūnās mainīt teksta novietojumu. (1 punkts)

§ Tonēt tabulas šūnas atbilstoši paraugam. Krāsu var izvēlēties. (1 punkts)

§ Ierāmēt tabulu atbilstoši paraugam. Līnijas platums 3 pt. (1 punkts)

 
 
 

11. klase, pārbaudes darbs Teksta apstrāde

  • 13.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Izklajlapas, 4. uzdevums

Izklajlapas, 4. uzdevums

1.       Atvērt izklājlapu lietotni un izpildīt zemāk dotos uzdeumus: ..

13.00€ 134INF

Ieskaite Tīmekļa vietņu veidošana

Ieskaite Tīmekļa vietņu veidošana

Ieskaite Tīmekļa vietņu veidošana    UzdevumsRezultāts Vārds, uzvārds un kla..

9.00€ 135INF

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 133INF