+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

2.   Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

 

DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II

2.laboratorijas darbs. Studente:

Datu transformācija un analīze ar formulām (funkcijām).

1.uzdevums.

Ir savākti dati par preču pārdošanas apjomiem 2016.gadā. Dati atrodas failā DATI_1.txt.

Preču saraksts ar cenām atrodas otrajā failā DATI_2.txt.

1). Pārkopēt datus EXCEL failā divās lapās un pārveidot par Excel

tabulām DATI1 un DATI2.

2). Vajadzības gadījumā precizēt datu šūnu formātu (Datums).

3). Tabulai DATI1 pievienot divas kolonnas Prece un Cena, nosakot tās no tabulas DATI2.

4). Tabulai pievienot kolonnu SUMMA, kurā aprēķināt pirkuma summu.

5). Tabulai pievienot kolonnu Diena, kurā aprēķināt nedēļas dienas numuru.

2.uzdevums.

Izveidot atskaites tabulas ar:

1) preču sadalījumu pa preču daudzumu un ieņēmumu summām;

(izmantot datu konsolidēšanas programmu)

2. ieņēmumu sadalījumu (daudzums, summas) pa mēnešiem;

(izmantot datu konsolidēšanas programmu)

3) preču ieņēmumu sadalījumu pa nedēļas dienām;

(izmantot funkciju SUMIFS)

3.uzdevums.

Izmantojot 2.uzdevuma 3.tabulu izveidot dinamisko grafiku, kurā pēc izvēles (nedēļas dienas)

var redzēt realizācijas datu sadalījumu starp precēm.

2. Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

  • 18.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

1.	Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

1. Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

1.   Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II   DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II 1.laborato..

18.00€ 136INF

2.	Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

2. Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

2.   Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II   DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II 2.laborato..

18.00€ 137INF

3.	Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

3. Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

3.   Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II   3.laboratorijas darbs. DATU ANALĪZE AR F..

18.00€ 138INF

4.	Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

4. Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II

4.   Lab. Datu analīzes tehnoloģijas II   4.laboratorijas darbs. Studente: Variants..

18.00€ 139INF

5. Lab. BIZNESA DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II

5. Lab. BIZNESA DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II

5. Lab. BIZNESA DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II     BIZNESA DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II..

22.00€ 140INF

6. Lab. BIZNESA DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II

6. Lab. BIZNESA DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II

6. Lab. BIZNESA DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II     BIZNESA DATU ANALĪZES TEHNOLOĢIJAS II..

22.00€ 141INF

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 137INF