+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

2.laboratorijas darbs. Lielo dokumentu noformēšanas stili.

Uzdevums. Noformēt lielo dokumentu-studijas darbu „DATUMA

FUNKCIJAS”

1. Pārkopēt no OS failu ar studijas darba titullapu un tekstu (Teksts_2). Galveno

nodaļu, apakšnodaļu, attēlu un tabulu virsraksti noformēti ar dažādām krāsām.

2. Apvienot titullapu un tekstu vienā failā. Pārbaudīt vai A4 lapām ir pareizās apmales

(3/3/2/2cm).

3. Pēc titullapas izveidot jauno tukšo lapu, kurā beigās jāievieto satura radītāju.

4. Sanumurēt visas lapas, noņemot lapas numurus no pirmās un otras lapām.

5. Izveidot divas sekcijas: titullapa un vienu tukšo lapu saturam.

6. Nomainīt darba tekstam rindkopu stilu, izmainot stila Normal noformējumu.

Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Justify

First line: 1.27 cm, Left

Line spacing: single, Space

Before: 6 pt

After: 6 pt

7. Izvelēties dokumenta nodaļu noformēšanas stilus (1 Heading1, 1.1 Heading2,…)

8. Visu galveno nodaļu virsrakstus noformēt ar

Heading 1 stilu, paredzot, ka katra nodaļa sākas ar

jauno lapu. Katru nodaļu noformēt, ka jauno

sekciju.

9. Visu apakšnodaļu virsrakstus noformēt ar Heading 2

stilu.

10. Vispārējus virsrakstus (ANOTĀCIJA, IEVADS,

SECINĀJUMI, BIBLIOGRAFISKAIS

SARAKSTS) noformēt ar jauno stilu

VIRSRAKSTS, noņemot tam numerāciju.

11. Visu attēlu parakstus noformēt ar jauno stilu ATTELS. Parakstus sanumurēt,

piesaistot numuru pie nodaļu numuriem (1.1.att.).

12. Visu tabulu virsrakstus noformēt ar jauno stilu TABULAS. Virsrakstus sanumurēt,

piesaistot numuru pie nodaļu numuriem (1.1.tabula).

13. Izveidot bibliogrāfiska saraksta datu bāzi (ReferencesInert CitationAdd New

SourceTupe of SourceBook/Journal Article/Web Site/ElectronicSourse…..).

14. Pievienot dokumentam beigās bibliogrāfisko sarakstu no izveidotas datu bāzes.

15. Ievietot dažās lapās grāmatzīmes ar bibliogrāfisko avotu nosaukumiem.

16. Tekstā ievietot atsauces uz visiem bibliogrāfiska saraksta avotiem. Atsauces ievietot

nejaušajās vietās.

17. Laukos Header ievietot atbilstošo galveno nodaļu (Heading1) nosaukumus.

18. Otrajā lapā izveidot satura radītāju ar Hyperlinkiem.

19. Noformēt titullapu un nodot atskaites failu OSā.

2.laboratorijas darbs. Lielo dokumentu noformēšanas stili.

  • 20.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

2.laboratorijas darbs. Lielo dokumentu noformēšanas stili.

2.laboratorijas darbs. Lielo dokumentu noformēšanas stili.

2.laboratorijas darbs. Lielo dokumentu noformēšanas stili. Uzdevums. Noformēt lielo dokument..

20.00€ 142INF

3. Lab.

3. Lab.

3. Lab. DATU FORMATI 1. uzdevums. Šunu formati. Izveidot tabulu ar dažadiem skait_iem un z..

20.00€ 143INF

4.laboratorijas darbs. DIAGRAMMAS UN GRAFIKI.

4.laboratorijas darbs. DIAGRAMMAS UN GRAFIKI.

4.laboratorijas darbs. DIAGRAMMAS UN GRAFIKI. (Tabulas atrodas faila DATI_04) 1.uzdevums. No tabu..

20.00€ 144INF

5.laboratorijas darbs.

5.laboratorijas darbs.

Biznesa datu analīzes metodes I 5.laboratorijas darbs. Studente: Uzdevumi ar datumiem. Variants: ..

20.00€ 145INF

6.laboratorijas darbs

6.laboratorijas darbs

Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I 6.laboratorijas darbs. Studente: Variants: Uzdevumi ar loģisk..

20.00€ 146INF

7.laboratorijas darbs. Programmēšana MS Excel vidē.

7.laboratorijas darbs. Programmēšana MS Excel vidē.

7.laboratorijas darbs. Programmēšana MS Excel vidē. Studente: Video ar piemēriem VBA var re..

20.00€ 147INF

8.laboratorijas darbs Programmēšana MS Excel vidē.

8.laboratorijas darbs Programmēšana MS Excel vidē.

Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I 8.laboratorijas darbs Programmēšana MS Excel vidē. Stu..

20.00€ 148INF

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 142INF