+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 

 

1. Aprēķināt G un uzzīmēt grafiku y=G(x) līknes veidā, ja x=3;4;5;…;10.

- aizceļ prom A1

- iezīmē A1:B9,

- izsauc lietišķo grafiku,

- izvēlas līniju,

- ieceļ atpakaļ A1 vērtību.

 

2. Uzzīmēt sieviešu un vīriešu sadalījumu. Lietišķā grafikā noformē:

- noklikšķina uz datu sērijas (iekrāsotā lauciņa) ar labo pe-les taustiņu un iz-vēlas Format Data Series, izvēlas Op-tion un pamaina pa-rametrus.

- izvēlas Format

Axis/ Numbers/ nomaina negatīvos skaitļus sarkanus, bez mīnuss zīmes.

 

3. Izmantojot sieviešu un vīriešu sadalījuma datus attēlot tos kolonnu veidā (bez negatīvām vēr-tībām). Ievietot sērijās zīmējumus no Online Pictures vai Clip Art: (Insert/Clip Art ), izvēlas Copy, ieklikšķina uz sērijas un izvēlas Paste.

Attēlot sieviešu sadalījumu pa vecuma grupām riņķa diagrammas veidā.

 

4. Uzzīmēt y=2sinx grafiku. x=0; 0,2; 0,4; 0,6; …; 4,0 līnijas veidā un laukuma ( Area) veidā.

 

5. Uzzīmēt z= y2-x2 grafiku, ja x= -2; -1;…; 2 un y= -3; -2;…; 3

 

 Formulā šūnu adreses jārak-sta jauktā veidā (vairākas reizes nospiež F4).

Lietišķā grafi-kā izvēlas: virsma (Sur-face).

Palieli-not grafika lie-lumu un sama-zinot fontu iz-mērus panākt, ka redzamas visas x vērtī-bas.

 

6. Uzzīmēt vēl divus grafikus.

 

 

 

Lab 6, Excel, Lietišķā grafika

  • 13.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

 Lab 5, Excel, Funkcijas 1

Lab 5, Excel, Funkcijas 1

   Lab 5, Excel, Funkcijas 1       1. SIN un COS Funkciju grupa (Math&..

13.00€ 150INF

 Lab 7. Excel, Funkcijas 2

Lab 7. Excel, Funkcijas 2

    1.      IF Aprēķināt G, ja x= -1;0;1;2;3;4     ..

13.00€ 151INF

 Lab 6, Excel, Lietišķā grafika

Lab 6, Excel, Lietišķā grafika

    1. Aprēķināt G un uzzīmēt grafiku y=G(x) līknes veidā, ja x=3;4;5;…;10. - ai..

13.00€ 152INF

Lab 9,  Excel, Dažādi

Lab 9, Excel, Dažādi

    Atvērt jaunu dokumentu: izveidot 7x7 tabulu lapas augšā 1.1. dokumentā iesal..

13.00€ 153INF

 Lab 8, Excel, Datu apstrāde

Lab 8, Excel, Datu apstrāde

   Lab 8, Excel, Datu apstrāde       1. Datu novietošana: Izve..

13.00€ 154INF

 Lab 1, Word, tabulas, formulas

Lab 1, Word, tabulas, formulas

   Lab 1, Word, tabulas, formulas     1. Izveidot 5x6 tabulu. Aizpildīt &sca..

13.00€ 155INF

Lab 2, Word, lietišķā grafika

Lab 2, Word, lietišķā grafika

   Lab 2, Word, lietišķā grafika    Page Layout/Page Setup 1. Pagriez..

13.00€ 156INF

 Lab 4, Excel, algebriskas izteiksmes

Lab 4, Excel, algebriskas izteiksmes

     Atrast funkcijas vērtības visām argumenta vērtībām.   1. 2. 3.  ..

13.00€ 158INF

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 152INF