+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 

 Lab 8, Excel, Datu apstrāde

 

 

 

1. Datu novietošana:

Izveidot nelielu tabulu ar minimālām formulām. Izmēģināt dažādus datu pārvietošanas veidus izman-tojot Home/Paste un Home/Paste Special. Izmantot arī Transpose.

 

2. Datu apvienošana Data/Consolidate

 

Izveidot pārdoto preču sarakstu jan-vāra mēnesim līdzīgi paraugam. Līdzīgi iz-veidot februāra un marta mēnešiem citās la-pās.

Jaunā lapā izvēlas Data/ Consolidate,

atzīmē atsauces uz Prece, Daudzums un Summa par visiem trīs mēnešiem, ieklikšķi-na, lai attēlo augšējo rindu un kreiso ( Preces) kolonnu.

 

3. Starp rezultātu aprēķināšana Data/Subtotal

 

Iekopēt 2. punktā izveidotos datus par janvāri, februāri un martu jaunā lapā. Sakārtot šos datus alfabētiskā kārtībā pēc pre-ces nosaukuma.

Izvēlas Data/Subtotal, tad izvēlas Prece, summēšanu, iz-vēlas, ka jāsummē lielumi kolonnās Daudzums, Summa.

 

4. Scenario Manager.

 

Veikals. Izveidot, līdzīgi kā paraugā, ienākumu un izde-vumu tabulu. Mainot preces pārdošanas cenu un daudzumu aplū-kot vairākus scenārijus. Izvēlēties Data/What If Analysis/ Scenario Manager, tad Add .

Piešķir nosaukumu, izvēlas mainīgās šūnas, pēc OK ievada vērtības. Atkārto (Add) vairākām vērtībām.

Izvēlas Summary, norāda kura šūna interesē un iegūst pārskatu par visiem variantiem.

 

5. Goal Seek Data/What If Analysis/Goal Seek

 

Izmantojot algas aprēķina modeli, atrast cik lielai ir jābūt darba algai, lai izmaksas summa būtu 130 Ls.

 

6. Solver ( optimizācija ) Data/Solver

 

( ja komanda Solver nav redzama, tad File/ Options un uzklikšķina uz Add-Ins/Manage:Excel Add-ins/GO, izvēlas Solver Add-in un OK)

Atrast cik maksimāli lielu taisnstūra zemes gabalu var iežogot no 3 pusēm ar 150 m garu žogu. Ceturtā puse – garš kaimiņa žogs.

Laukums=a*b Garums=a+2b

Aizpilda tabulu: garums, platums, žoga garums ( formula ), laukums ( formula ). Izvēlas Tools/Solver un ieraksta nosacījumus.

 

 

Lab 8, Excel, Datu apstrāde

  • 13.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

 Lab 5, Excel, Funkcijas 1

Lab 5, Excel, Funkcijas 1

   Lab 5, Excel, Funkcijas 1       1. SIN un COS Funkciju grupa (Math&..

13.00€ 150INF

 Lab 7. Excel, Funkcijas 2

Lab 7. Excel, Funkcijas 2

    1.      IF Aprēķināt G, ja x= -1;0;1;2;3;4     ..

13.00€ 151INF

 Lab 6, Excel, Lietišķā grafika

Lab 6, Excel, Lietišķā grafika

    1. Aprēķināt G un uzzīmēt grafiku y=G(x) līknes veidā, ja x=3;4;5;…;10. - ai..

13.00€ 152INF

Lab 9,  Excel, Dažādi

Lab 9, Excel, Dažādi

    Atvērt jaunu dokumentu: izveidot 7x7 tabulu lapas augšā 1.1. dokumentā iesal..

13.00€ 153INF

 Lab 8, Excel, Datu apstrāde

Lab 8, Excel, Datu apstrāde

   Lab 8, Excel, Datu apstrāde       1. Datu novietošana: Izve..

13.00€ 154INF

 Lab 1, Word, tabulas, formulas

Lab 1, Word, tabulas, formulas

   Lab 1, Word, tabulas, formulas     1. Izveidot 5x6 tabulu. Aizpildīt &sca..

13.00€ 155INF

Lab 2, Word, lietišķā grafika

Lab 2, Word, lietišķā grafika

   Lab 2, Word, lietišķā grafika    Page Layout/Page Setup 1. Pagriez..

13.00€ 156INF

 Lab 4, Excel, algebriskas izteiksmes

Lab 4, Excel, algebriskas izteiksmes

     Atrast funkcijas vērtības visām argumenta vērtībām.   1. 2. 3.  ..

13.00€ 158INF

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 154INF