+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

1. Klients nogulda bankā Ls 1000 ar procentu likmi 6.5% gadā. Kāds būs uzkrājums pēc 5 gadiem?

2. Klients nogulda bankā Ls1000 ar procentu likmi 6,5% gadā. Kāds būs uzkrājums pēc 5 gadiem, ja katra mēneša beigās klients nogulda Ls 10?

3. Klients nogulda bankā Ls1000 ar procentu likmi 6,5% gadā. Kāds būs uzkrājms pēc 5 gadiem, ja katra gada sākumā klients nogulda Ls120? Uzkrājumu attēlot diagrammā.

4. Klients nogulda bankā katra mēneša sākumā Ls 10 ar procentu likmi 6,5% gadā. Kāds būs uzkrājums pēc 5 gadiem? Uzkrājumu attēlot diagrammā.

5. Klients saņem bankā kredītu Ls1000, kuru jāatmaksā 5 gadu laikā ar procentu likmi 7% gadā. Kāda būs klienta ikmēneša iemaksa, ja iemaksa tiek veikt mēneša beigās? Cik klients pārmaksās?

6. Klients saņem bankā kredītu Ls1000, kuru jāatmaksā 5 gadu laikā ar ikmēneša iemaksām Ls20. Ar kuru % likmi tika izsniegts kredīts, ja iemaksa tiek veikta mēneša beigās?

7. Klients vēlās bankā piecu gadu laikā uzkrāt Ls1000,katru mēnesī iemaksājot noteikto summu (iemaksas mēneša beigās). Kāda ir ikmēneša maksājuma summa, ja % likme ir 10% gadā.

8. Klients vēlās bankā piecu gadu laikā uzkrāt Ls1000, katru mēnesī iemaksājot Ls10 (iemaksa mēneša beigās). Cik ir jāiemaksā sākumā, ja % likme ir 10% gadā?

9. Klients vēlās bankā piecu gadu laikā uzkrāt Ls 1000, sākumā iemaksājot Ls100. Kāda ir ikmēneša maksājuma summa (type=0), ja likme ir 10% gadā.

10. Klients vēlās bankā piecu gadu laikā uzkrāt Ls1000. Cik ir jāiemaksā sākumā, ja procentu likme ir 10% gadā.

11. Uz līzinga noteikumiem tiek iegādāts automobilis (Cena 5000$). Sākumā tiek iemaksāts 1000$. Līzings tiek noformēts uz 5 gadiem ar 14% gadā. Beigās ir jāiemaksā 2000$. Aprēķināt ikmēneša iemaksas. Cik pircējs pārmaksās?

1. laboratorijas darbs. Finansu funkcijas.

  • 13.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

1. laboratorijas darbs. Finansu funkcijas.

1. laboratorijas darbs. Finansu funkcijas.

1. Klients nogulda bankā Ls 1000 ar procentu likmi 6.5% gadā. Kāds būs uzkrājums pēc 5 gadiem?2. Kli..

13.00€ 15INF

Investīcijas projekta novērtējums.

Investīcijas projekta novērtējums.

1.uzdevums.Uzņēmuma menedžeri piedāvā realizēt investīcijas projektu uz čertriem gadiem ar sekojošo ..

9.00€ 16INF

3.laboratorijas darbs. Datu prognozēšana.

3.laboratorijas darbs. Datu prognozēšana.

1.uzdevums. Ir zināmi dati par uzņēmuma peļņu 2006.gada pirmajos sešos mēnešos.Aprēķināt datu statis..

9.00€ 17INF

4.laboratorijas darbs. Teksta funkcijas (FIND, MID, LEN, LEFT, RIGHT)

4.laboratorijas darbs. Teksta funkcijas (FIND, MID, LEN, LEFT, RIGHT)

1.uzdevums.Pārkopēt failu Studentu_saraksts.xls (papildfails) savā datorā.2.uzdevums Atvērt failu St..

9.00€ 18INF

9. laboratorijas darbs. Uzdevumi ar datumiem.

9. laboratorijas darbs. Uzdevumi ar datumiem.

1.uzdevums. No datuma aprēķināt gada, mēneša un dienas skaitliskās vērtības ( veselie skaitļi).2.uzd..

9.00€ 19INF

GoalSeek (Data/ What-If Analysis/ Goal Seek)

GoalSeek (Data/ What-If Analysis/ Goal Seek)

1.uzdevums.Noteikt argumenta x vērtību, pie kuras funkcija y(x) = x3 sasniedz vērtību 10.Katram stud..

9.00€ 20INF

6 .laboratorijas darbs: SOLVER

6 .laboratorijas darbs: SOLVER

Uzdevums: Peļņa no produkcijas ražošanas un realizācijas tiek aprakstīta ar formulu: P(x)= 3..

9.00€ 21INF

7.laboratorijas darbs . Optimizācijas uzdevumi

7.laboratorijas darbs . Optimizācijas uzdevumi

Uzdevumi patstāvīgam darbam:1. Firma pārdod katru preces vienību par 30Ls. Firmas kopējo izmaksu fun..

9.00€ 22INF

8.laboratorijas darbs. Optimizācijas uzdevumi (Solver)

8.laboratorijas darbs. Optimizācijas uzdevumi (Solver)

1.uzdevums.Ir zināma sekojoša informācija (sk. 1. tabulu). Katra osta var pārkraut ne vairāk par (sk..

9.00€ 23INF

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 15INF