+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 

  1. Dotajā siloģismā noskaidrojiet secinājumu, lielo un mazo premisu! Pierakstiet slēdzienu standarta formā! Pārbaudiet siloģismu pēc vispārējām un speciālām kārtulām! Vai slēdziens ir pareizs?

Dzīve ir cīņa. Dzudo ir cīņa. Tātad, dzīve ir dzudo

 

  1. No dotajām premisām izveidojiet slēdzienu! Pārbaudiet iegūto secinājumu!

Jebkuram apsūdzētājam ir tiesības uz aizstāvību. N.ir apsūdzētais, tātad...

 

  1. Atjaunojiet entimēmu! Pārbaudiet slēdziena pareizību !

Laulības slēgšanai baznīcā nav tiesiskas nozīmes, tātad laulība starp P. un K. nav tiesiska.

 

  1. Dotajā nosacīti-kategoriskā slēdzienā izdariet secinājumu, pierakstiet formulu, nosakiet modusu un slēdziena pareizību!

Ja M. ir nodarbojies ar apmelošanu, tad ir jāierosina kriminālabildība. Pret personu M. tiek ierosināta kriminālatbildība.

 

  1. Dotajā sadalīti-kategoriskā slēdzienā izdariet secinājumu, pierakstiet formulu, nosakiet modusu un slēdziena pareizību !

Kopējs īpašums var tikt noteikts ar daļu īpašumu vai bez daļu īpašuma. Šā uzņēmuma īpašums pieder tā locekļiem bez daļu īpašuma , tas ir kopīpašums.

 

  1. Izmantojot sadalošo premisu, izveidojiet slēdzienu:

Nosakiet slēdziena pareizību!

Šī vētra tā vienkārši garām nepaies. Vai nu kādu nogalinās, vai māja nodegs.

 

  1. Izveidojiet tēzes tiešo un netiešo pierādījumu!

Daudziem jauniešiem nav iespējas studēt augstākās mācību iestādēs

Loģika, slēdziens, 21-22-16

  • 22.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Loģika, termins, 21-22-16

Loģika, termins, 21-22-16

  Nosakiet terminu veidu pēc apjoma: Universitāte, Latvijas Universitāte, LU pasniedzēji,..

22.00€ 100LOG16

Loģika, spriedums, 21-22-16

Loģika, spriedums, 21-22-16

  Nosakiet sprieduma subjektu, predikātu, saitiņu; izveidojiet sprieduma standarta formu pēc..

22.00€ 102LOG16

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 101LOG16