+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 

 

  1. Izveidojiet slēdzienu - pārvēršanas, apgriešanas, pretstatīšanas predikātam formā!

Eiropas Savienības visas valstis ir pret terorismu

 

  1. Dotajā siloģismā noskaidrojiet secinājumu, lielo un mazo premisu! Pierakstiet slēdzienu standarta formā! Pārbaudiet siloģismu pēc vispārējām un speciālām kārtulām! Vai slēdziens ir pareizs?

Visi pedagogi vienmēr kādu audzina. Liepiņš nav pedagogs. Tātad, viņš nevienu neaudzina.

 

3.No dotajām premisām izveidojiet slēdzienu! Pārbaudiet iegūto secinājumu!

No cietuma ieslodzīto bēgšana bija labi organizēta. Tātad, daži noziegumi ir labi organizēti

 

  1. Doto tekstu izveidojiet nosacījuma slēdziena veidā, veiciet secinājumu, izveidojiet slēdziena shēmu!

Laulība tiek šķirta, ja tiesa noskaidro, ka laulāto turpmākā kopdzīve nav iespējama. Ja laulību šķir tiesa, tad ir tiesas lēmums par laulības šķiršanu. Tādā gadījumā tiesa pieņem lēmumu par nepilngadīgu bērnu interešu aizstāvēšanu.

 

  1. Dotajā sadalīti-kategoriskā slēdzienā izdariet secinājumu, pierakstiet formulu, nosakiet modusu un slēdziena pareizību !

Dokumenti, kas ir lietišķie pierādījumi, paliek lietā uz visu tās glabāšanas laiku, vai arī tiek nodoti ieinteresētām personām. Šie dokumenti netika nodoti ieinteresētām personām.

 

  1. Izveidojiet tēzes tiešo un netiešo pierādījumu!

Pilsētu ekoloģiskais stāvoklis ir bēdīgs

 

  1. Izveidojiet tēzes tiešu un netiešu atspēkojumu!

Visi cilvēki ir godīgi.

 

 

 

Loģika, slēdziens, 21-22-17

  • 19.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Loģika, termins, 21-22-17

Loģika, termins, 21-22-17

  Nosakiet terminu veidu pēc apjoma: Mazgāmutis, Kornejs Čukovskis, bērnu rakstnieks &n..

19.00€ 100LOG17

Loģika, spriedums, 21-22-17

Loģika, spriedums, 21-22-17

  Nosakiet sprieduma subjektu, predikātu, saitiņu; izveidojiet sprieduma standarta formu pēc..

19.00€ 102LOG17

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 101LOG17