+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 

 

  1. Nosakiet siloģisma figūru. Pārbaudiet, vai ir izpildītas siloģisma vispārējās kārtulas un attiecīgo figūru kārtulas. Atbildes pamatojumam izmantojiet apļu shēmas.

Visi suņi ir uzticīgi. Daži vīri nav uzticīgi. Tātad, daži vīri nav suņi.

 

  1. Atjaunojiet doto entimēmu līdz pilnam siloģismam. Tās pareizību pārbaudiet ar siloģisma vispārējām kārtulām un figūru kārtulām.

Visiem studentiem ir jakārto eksāmeni. Tātad, Liepiņam ir jākārto eksāmeni.

 

  1. Izveidojiet nosacījuma kategoriskā slēdziena shēmu un pārbaudiet tā pareizību. Nepareizos modos norādiet uz kļūdas cēloni.

Ja nepārkodīsi riekstu, neapēdīsi kodolu. Dace pārkoda riekstu. Tātad,

viņa apēda kodolu.

 

  1. Izveidojiet secinājumu, slēdziena shēmu un pārbaudiet tā pareizību.

Kas izprot citus, tam daudz prāta, kas izprot sevi, tas gudrs. Tātad,

 

  1. Pierādiet doto tēzi!

Francija nav federatīva valsts

 

  1. Izveidojiet slēdzienu - pārvēršanas, apgriešanas, pretstatīšanas predikātam formā!

Neviena sarkanā mušmire nav ēdama

 

  1. Dotajā siloģismā noskaidrojiet secinājumu, lielo un mazo premisu! Pierakstiet slēdzienu standarta formā! Pārbaudiet siloģismu pēc vispārējām un speciālām kārtulām! Vai slēdziens ir pareizs?

Visas kinozāles ir nepieciešams vēdināt. Šī telpa nav kinozāle. Šī telpa nav jāvēdina

 

 

 

Loģika, slēdziens, 21-22-9

  • 19.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Loģika, termins, 21-22-9

Loģika, termins, 21-22-9

  Nosakiet terminu veidu pēc apjoma: Riņķa līnija, viena riņķa līnija, kvadrāta riņķa līn..

19.00€ 100LOG9

Loģika, spriedums, 21-22-9

Loģika, spriedums, 21-22-9

  Nosakiet sprieduma subjektu, predikātu, saitiņu; izveidojiet sprieduma standarta formu pēc..

19.00€ 102LOG9

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 101LOG9