+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Prezentācijās veidošana Darba mērķis: Apgūt atbilstīgu prezentāciju veidošanu lietojot MS PowerPoint lietojumprogrammu.Darba uzdevums: Izveidot pumā kontroldarba referātam atbilstīgu prezentāciju, kas būtu paredzētatā prezentēšanai un aizstāvēšanai.1) Prezentācijai ir jābūt noteiktai struktūrai (nosaukums, ievads, izklāsts, nobeigums, secinājumi).2) Prezentācijai jābūt noformētai vienotā stilā atbilstīgi darba saturam.3) Izstrādāt oriģinālu prezentācijas dizaina veidni - darbs Master režīmā.4) Dizaina veidnē iestrādāt darba vietas/organizācijas/mācību iestādes nosaukumu, savu vārdu un uzvārdu.5) Prezentācijai ir jābūt labi saskatāmai un salasāmai gaišā telpā.6) Dizaina veidni saglabāt atsevišķā failā kā veidni vai tēmu.7) Prezentācijā ir jābūt ne mazāk par 12 slaidiem (ekvivalentais uzstāšanās laiks - 7 min);8)Prezentācijā vēlams izmantot objektus: zīmējumus, diagrammas, tabulas, formulas utt.9) Prezentācijai ir jābūt „ar roku” vadāmai.10) Slaidiem pielikt piezīmes (notes).11) Gatavu prezentāciju saglabāt show veidā.

Olimpiskās spēles, prezentācija

  • 13.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 1HUM