+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 BTG131.GD2.010

Uzdevuma trīsstūra regulārai prizmai ar projicējošām plaknēm atšķelta kāda tās daļa. Prizmas atšķeltā un iedomāti atmestā daļa attēlota ar šaurām līnijām.

Uz A4 formāta rasēšanas papīra pēc dotajiem izmēriem konstruēt prizmas trīs projekcijas. Projekcijās pareizi parādīt redzamās un neredzamās ķermeņa un šķēluma līnijas.

Apzīmēt prizmas šķautnes ar latīņu burtiem un šķēluma līnijas punktus ar arābu cipariem Pierakstīt prizmas šķautnes nosaukumus un šķēluma līnijas punktu piederību šķautnēm vai skaldnēm. Visās trīs projekcijās saglabāt visas kārtotājas un palīglīnijas. Izmērus neizlikt.

 

Risinājums sniegts pdf formatā.

 

BTG131. GD2. 010 prizmas rasējums

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

BTG131. GD3 .1.009 cilindra rasējums

BTG131. GD3 .1.009 cilindra rasējums

BTG131.GD3.1.009 Uzdevuma cilindram ar projicējošām plaknēm atšķelta kāda tā daļa. Cil..

14.00€ 1RAS

BTG131. GD2. 010 prizmas rasējums

BTG131. GD2. 010 prizmas rasējums

 BTG131.GD2.010 Uzdevuma trīsstūra regulārai prizmai ar projicējošām plaknēm atšķ..

14.00€ 2RAS

BTG131. GD3 .3.011 lodes rasējums

BTG131. GD3 .3.011 lodes rasējums

BTG131.GD3.3.011 Uzdevumā lodei ar projicējošām plaknēm atšķelta kāda tās daļa. Lodes ..

14.00€ 3RAS

BTG131. GD3.2 .011 konusa rasējums

BTG131. GD3.2 .011 konusa rasējums

BTG131.GD3.2.011 Uzdevums konusam ar projicējošām plaknēm atšķelta kāda tā daļa. Konus..

14.00€ 4RAS

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 2RAS