+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Aprēķināt balstu reakcijas.

Uzzīmēt spriegumu Q un momentu M diagrammas (epīras).

Atrast, izejot no stiprības nosacījuma ( σ = 200 MPa), minimālo sijas rādiusu.

M = 20 kNm

k1 = k2 = 0,5

l = 4 m

 

Balstu reakcijas, epīras, rādiuss

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 53MEH