+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

ĶERMEŅU SISTĒMAS LĪDZSVARS

Variants 4.

Zīm. S3.3

Konstrukcijai, kura sastāv no taisniem uz izliektiem stieņiem un kura noslogota ar diviem F spēkiem (sk. S.3 tabulā) spēkpārim M = 60 kNm uz izkliedēto slodzi ar intensitāti q = 20 kN/m AH posmā, aprēķināt ārējo balstu reakcijas un reakcijas starpšarnīros. Izmērs a = 0,2m.

S.3. tabula

Spēks

 

 

 

 

Variants

F1 = 10 kN

F2 = 20 kN

F3 = 30 kN

F4 = 40 kN

 

Piel. punkts

α 1

Piel. punkts

α 2

Piel. punkts

α 3

Piel. punkts

α 4

4

L

30o

 

 

E

60o

-

-

 

ĶERMEŅU SISTĒMAS LĪDZSVARS, S3. uzdevums, Variants 4., Zīm. S3.3

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

ĶERMEŅU SISTĒMAS LĪDZSVARS, S3. uzdevums, Variants 7., Zīm. S3.2

ĶERMEŅU SISTĒMAS LĪDZSVARS, S3. uzdevums, Variants 7., Zīm. S3.2

ĶERMEŅU SISTĒMAS LĪDZSVARS S3. uzdevums Variants 7. Zīm. S3.2 Konstrukcijai, kura sastāv no taisniem..

14.00€ 49MEH

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 76MEH