+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Materiāla punkta dinamika

Uzdevums D1

 

Atsvars D ar masu m, kura sākuma ātrums punktā A ir v0, pārvietojas pa saliektu cauruli, kas izvietota vertikālā plaknē. Posmā AB uz atsvaru bez smagumspēka sarbojas arī constants spēks Q un vides pretestības spēks R, kas atkarīgs no atsvara ātruma v. Slīdes berzes spēku posmā AB neievērot.

Punktā B atsvars, neizmainot savu ātrumu, pāriet uz caurules posmu BC, kurā jāievēro slīdes berze (berzes koeficients f = 0,2) un mainīgs spēks F, kura projekcija x uz asi Fx ir dota tabulā.

Uzskatot atsvaru par materiālu punktu un zinot attālumu AB = l vai atsvara kustības no punkta A līdz punktam B laiku t1, noteikt atsvara kustības likumu posmā BC, t.i. x = f(t), kur x = BD.

 

D1. tabula

Var.

m, kg

v0, m/s

Q, N

R, N

l, m

t1, s

Fx = f(t), N

3

6

6

22

0,6v2

5

-

-3cos(2t)

 

Zīm. D1.2

Materiāla punkta dinamika D1, Zīm. D1.2, var. 3

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

Related Products

Materiāla punkta dinamika D1, Zīm. D1.1, var. 9

Materiāla punkta dinamika D1, Zīm. D1.1, var. 9

Uzdevums D1, Zīm. D1.1., variants 9.   Materiāla punkta dinamika Uzdevums D1   Atsvar..

14.00€ 82MEH

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 81MEH