+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 Saejošu spēku sistēma, 11. var.

 

  1. uzdevums.

Uz punktu A darbojas plaknē izvietoti spēki P1 , P2 , P3 kuru stāvokļus nosaka zīmējumos parādītie leņķi α1, α2, α3. Atrast šo spēku kopspēku pēc lieluma un virziena.

 

  1. uzdevums.

Uz trīsstūra virsotnēm leņķu bisektrišu virzienā darbojas spēki P1 , P2 , P3. Atrast šo spēku kopspēku pēc lieluma un virziena.

 

  1. uzdevums.

Uz vienādsānu trīsstūra prizmas (ar izmēriem a, b, c) virsotni A darbojas telpā izvietoti spēki P1, P2, P3 kā parādīts zīmējumā. Aprēķināt šo spēku kopspēku pēc lieluma un virziena. Noteikt kopspēka virziena leņķus.

P1 = 9 kN; P2 = 10 kN; P1 = 13 kN; a = 1,2 m; b = 1,7 m; c = 1,6 m.

 

 

Saejošu spēku sistēma, 11. var.

  • 19.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 114MEH