+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Aprēķināt balstu reakcijas.

Uzzīmēt spriegumu Q un momentu M diagrammas (epīras).

a = 1 m

P2 = 20 t

q1 = 10 t/m

P2 = 20 t

q2 = 15 t/m

m2 = 10 t∙m

 

Balstu reakcijas, epīras

  • 13.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 129MEH