+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Punkta kustību telpā apraksta vienādojumi:

 

Var.Nr.

t1

t2

x(t)

y(t)

24

2,5

3,2

 

Attēlot grafiski punkta trajektoriju x-y plaknē laikā no t1 līdz t2. Aprēķināt ātrumus vx , vy un v, paātrinājumus ax, ay, a un aτ , an. leņķisko ātrumu ω, leņķisko paātrinājumu ε, kā arī liekuma rādiusu R punktos, kas atbilst laika momentiem t1 un t2. Attēlot grafiski vx ,vy ,v, ax ,ay ,a , aτ ,an un R šajos punktos.

X un y funkcijas, kā arī t1 un t2 vērtības ievietot atbilstoši sava varianta dotajiem lielumiem. Rezultāti saskaņā ar tālāk sekojošo norādi jāievada datorizētai pārbaudei.

Datorizētai skaitļu pārbaudei sastādām tabulu. Skaitļi ir jānoapaļo līdz trīs zīmīgiem cipariem. 

Fizikālais lielums

Varianta

Nr.

vx1

vy1

ax1

ay1

aτ1

an1

R1

ω1

ε1

vx2

vy2

ax2

ay2

aτ2

an2

R2

ω2

ε2

Apzīmējums

datorsistēmā

vx1

vy1

ax1

ay1

at1

an1

R1

w1

e1

vx2

vy2

ax2

ay2

at2

an2

R2

w2

e2

Skaitļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                    

Kinemātika

  • 23.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 131MEH