+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

Pie esošās slodzes uzzīmēt šķērsspēka un lieces momenta diagrammu, noteikt taisnstūra šķērsgriezuma sijas ģeometriskos izmērus, ja garuma h un platuma b attiecība h/b=3, pieļaujamais spriegums [a]=1800 MPa, q1=20 kN/m, q2=40 kN/m, M1=20 kNm, M2=30 kNm. AB=1m, BC=2m, CD=2m, DE=1m.

Epīras

  • 15.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 138MEH