+

Want other?


Send Your task to


info@entropy.lv

"

 

Mehānismam ir doti šādi parametri R3 =0,3m, r3 = 0,1 m un inerces rādiuss ρ3 =0,2m, R4 = 0,2 m. Ķermenis 5 ir viendabīgs, homogēns cilindrs, bet bloka 4 masa vienmērīgi izvietota pa tā ārējo aploci. Slīdes berzes koeficients ķermeņiem pret plakni f=0,1, atsperes elastības koeficients ir c. Tabulā uzdots spēka F izmaiņas likums atkarībā no tā pielikšanas punkta pārvietojuma s1. Sistēma uzsāk kustību no miera stāvokļa un kustības sākumā atspere nav deformēta. Kustības laikā uz bloku 3 darbojas constants pretestības moments M.

 

Atrast tabulā “Noteikt'' uzrādītos parametrus laika momentā, kad 1. ķermeņa pārvietojums s1 = 0,2m. Zīmējuma attēlot visus nepieciešamos spēkus un ātrumus.

D1. tabula

Var.

m1, kg

m2, kg

m3, kg

m4, kg

m5, kg

C, N/m

M, Nm

F = f(s), N

Noteikt

1

8

0

0

4

0

320

0,8

508+3s)

v1

 

 

D1. uzdevums, 1. variants, Zīm. D1.10 Teorēma par enerģijas nezūdamību

  • 14.00€

  • Solution will be available at Your Account at once

" Uzdevumu izcelsme nav zināma

Tags: 142MEH